Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Безстроковість права власності

. Закінчуючи характеристику ознак права власності, звернемо увагу на сьомий (видообразующего) ознака. Право власності є принципово безстроковим, так як не обмежена за законом або договором будь-яким строком і припиняється лише в результаті загибелі речі, що є об'єктом цього права * (736).
Втім, деякі автори висловлюють сумніви в безстроковість права власності, зокрема, посилаючись на приклад норм про простому товаристві. Згідно п. 1 ст. 1043 ЦК внесене учасниками договору простого товариства майно, яким вони володіли на праві власності, визнається їх спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено законом або договором простого товариства або не випливає із суті зобов'язання. Відповідно до п. 1 ст. 1050 ЦК договір простого товариства припиняється внаслідок закінчення його терміну. При цьому товариш, який вніс у спільну власність індивідуально певну річ, вправі при припиненні договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших товаришів і кредиторів. Таким чином, робиться висновок, що право спільної часткової власності товаришів може бути обмежене строком дії договору простого товариства * (737).
На наш погляд, ця позиція не беззаперечна. Закінчення строку договору припиняє лише сам договір і жодним чином не коливає право спільної часткової власності учасників договору простого товариства. Для припинення права спільної власності необхідні ще як мінімум два юридичних факти: заява колишнім учасником договору простого товариства вимоги про поділ спільного майна і угода (або судове рішення) про розподіл цього майна між співвласниками. А це вже цілком відповідає загальним нормам про право спільної власності (гл. 16 ЦК) і, отже, не підриває тези про безстроковість права власності.
Чи варто говорити, що і сам власник зазвичай зацікавлений у можливо більш довгому існуванні свого права, принаймні до тих пір, поки не зміняться його інтереси щодо речі. Заради продовження існування речі він готовий нести тягар її змісту, що є цілком справедливим. Згідно ст. 210, 211 ЦК власник несе тягар утримання належного йому майна і ризик його випадкової загибелі або випадкового пошкодження, якщо інше не передбачено законом або договором.
Під тягарем утримання майна розуміється необхідність підтримувати його придатне для експлуатації та безпечний стан, оплачувати передбачені законом податки і збори, страхувати майно в разі потреби. Власник не має права вимагати цього від інших осіб, якщо тільки такий обов'язок для них не передбачена законом або договором * (738).
Ризик випадкової загибелі (пошкодження) майна означає ймовірність його знищення (зменшення корисних властивостей, товарного вигляду) з причин, що не обумовлені поведінкою, за яке-небудь особа несе відповідальність (наприклад, в результаті непереборної сили). Іншими словами, діє принцип: якщо ніхто не відповідає, то відповідає власник. Цей принцип спонукає власника максимально розумно й обачно підходити до процесу експлуатації та утримання речі у порівнянні з невласника. Але правило про несення зазначеного ризику власником носить диспозитивний характер і може бути змінено договором (наприклад, в цьому полягає одна з цілей договору страхування майна). Більше того, у ряді випадків сам законодавець, керуючись принципом справедливості, змінює розподіл даного ризику, покладаючи його на невласника, наприклад на лізингоодержувача (ст. 669 ЦК) або професійного зберігача (ст. 901 ЦК) * (739). Втім, і в цьому випадку правило про ризик випадкової загибелі (пошкодження) майна залишається диспозитивним, що дозволяє його "розвернути" назад, до загального принципу ст. 211 ГК.
Тягар власності не є для власника юридичним обов'язком. Швидше це внутрішньо властиве кожному дбайливому господареві природне прагнення використовувати річ як можна довше. Винятком, втім, є ст. 236, 240, 293, 304, 1064 ЦК, в яких закон передбачає негативні наслідки за безгосподарне утримання культурних цінностей і житлових приміщень, за шкідливий вплив речі на майнову сферу іншої особи, а також відповідальність власника за шкоду, заподіяну річчю, зокрема, в зв'язку з відмовою власника від права власності до набуття права на майно іншою особою або загибелі майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " безстроковість права власності "
 1. § 2. Поняття права власності
  безстроковим, так як не обмежена за законом або договором будь-яким строком і припиняється лише в результаті загибелі речі, що є об'єктом цього права * (736). Втім, деякі автори висловлюють сумніви в безстроковість права власності, зокрема, посилаючись на приклад норм про простому товаристві. Згідно п. 1 ст. 1043 ЦК внесене учасниками договору простого товариства майно,
 2. § 1. Загальна характеристика
  безстроково. Разом з тим, життя часом буває непередбачувана; політична, економічна обстановка часто змінюється. Тому законодавець передбачив, що повноваження представницького органу муніципального утворення незалежно від порядку його формування можуть бути припинені достроково у ряді випадків. По-перше, якщо судом встановлено, що представницьким органом прийнято нормативний акт,
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  безстроковим, і громадянин має право без переоформлення договору енергопостачання використовувати енергію на побутові потреби невизначений час, якщо інше не передбачено угодою сторін. Предметом договору енергопостачання є енергія, що володіє особливими фізичними властивостями, процес виробництва якої жорстко пов'язаний з її споживанням. З урахуванням специфіки предмета договору та інтересів
 4. § 10. Просте товариство
  безстроковому договорі простого товариства. У цьому випадку заява про відмову товариша повинно бути зроблено ним не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного виходу з договору, а будь-яка угода про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є нікчемною; - розірвання договору простого товариства, укладеного із зазначенням терміну, на вимогу одного з
 5. § 1. Загальні положення
  безстрокового) користування земельною ділянкою (ст. 268 ЦК), сервітуту (ст. 274 і 277 ЦК). У цю ж групу входять зобов'язальні права вимоги підприємців, що виникають з участі в установі комерційних організацій, з укладених ними договорів, скоєних угод та інших підстав, наприклад, внаслідок заподіяння підприємцю майнових збитків поза договірних відносин. До цієї
 6. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  безстроковість кооперативу; - предмет і цілі діяльності кооперативу. Проте слід врахувати, що достатньо вказівки лише на основні цілі, оскільки сільськогосподарський кооператив, як і всяка комерційна організація, має право займатися всіма видами діяльності, тобто володіє загальною правоздатністю; - порядок та умови вступу до кооперативу і виходу з нього, підстави та порядок
 7. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  безстроковий характер дії (хоча право змінити або скасувати його в органів місцевого самоврядування муніципального району не вилучається). Нарешті, міські округи отримують і податкові доходи, що зараховуються до бюджетів поселень, і доходи, що зараховуються до бюджетів муніципальних районів. Частина 6 ст. 12 Кодексу закріплює, що не можуть встановлюватися будь-які місцеві податки чи збори, що не
 8. § 3. Види цивільних правовідносин
  безстрокові. Більшість цивільних правовідносин носить терміновий характер. Їх тривалість визначається дією відповідних прав та обов'язків. Наприклад, патентно-правове відношення діє доти, поки зберігає силу охоронний документ на технічне нововведення - патент. Терміновий характер мають багато правовідносини, що виникли з договорів. До їх числа належать і ті
 9. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  безстрокового) користування земельною ділянкою - див. ст. 216, 268-270 ЦК, див. також п. 7 ст. 3 ФЗ "Про автономні установи" * (210)); зобов'язальними (наприклад, права вимоги на орендований офіс, на грошові кошти на банківському рахунку); винятковими (наприклад, право на результат інтелектуальної діяльності, що випливає з патенту на винахід, внесене в якості вкладу в
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  безстроковими правами (правом власності, правом авторства, правом наймача житлового приміщення за договором соціального найму та т . д.) і правами з невизначеним терміном дії (наприклад, правом користування майном за договором оренди, укладеним на невизначений строк) існують суб'єктивні права, межі дії яких обмежені в часі. Так, довіреність може бути видана на термін
© 2014-2022  yport.inf.ua