Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Інші договори з використання житлових приміщень

Житлові приміщення можуть використовуватися для проживання громадян і на підставі інших цивільно-правових договорів. Насамперед йдеться про договори оренди житлових приміщень, що належать як публічним, так і приватним власникам, наймачами яких стають юридичні особи або індивідуальні підприємці, які не використовують найняте ними житло для задоволення власних житлових потреб. При цьому відповідно до п. 2 ст. 671 ГК вони вправі використовувати орендовані ними житлові приміщення тільки для проживання громадян (наприклад, своїх працівників), з якими самі наймачі можуть перебувати не тільки в цивільно-правових (договірних), але і в трудових відносинах. Критерієм відмінності договорів житлового найму та оренди житлових приміщень стає, отже, та обставина, що в першому випадку громадянин отримує право користування житлом безпосередньо за договором з наймодавцем, а в другому випадку отримує його від посередника - орендаря житла, в свою чергу отримав його за договором від наймодавця-власника (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія П.В. Крашенинникова "Житлове право" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2005 (видання четверте, перероблене і доповнене з урахуванням нового Житлового кодексу Російської Федерації).
(1) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 656 - 658. Ср: Крашенинников П.В. Указ. соч. С. 116 - 117.
Крім того, закон передбачає можливість укладення договорів безоплатного користування житловими приміщеннями для соціального захисту окремих категорій громадян (ч. 1 ст. 99, ст. 109 ЖК). Йдеться насамперед про постійне або тривалому використанні старими та хворими громадянами житлових приміщень, закріплених за державними та муніципальними закладами соціального захисту населення. Цей договір за своїм суб'єктним складом і за змістом прав і обов'язків наймача чітко відрізняється від договорів житлового найму, а з безоплатного характеру - від договору оренди.
За своєю юридичною природою він близький до договору позики (безоплатного користування), передбаченому п. 1 ст. 689 ГК, однак відрізняється і від нього наявністю у ссудополучателя певних соціально-юридичних гарантій задоволення своїх житлових потреб. Ототожнення ж цього договору з цивільно-правовим договором позики без необхідності погіршило б правове становище користувача-громадянина при задоволенні їм конституційно визнаних житлових потреб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Інші договори з використання житлових приміщень "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 4. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 6. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 7. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найтиповіших похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 8. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки , які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 9. § 3. Права користування житловими приміщеннями
  Види речових прав на житлові приміщення. Чинний ЖК вирішив суперечку про правову природу речових прав на чужі житлові приміщення члена сім'ї власника, отказополучателя і одержувача ренти. Раніше ці права визнавалися речовими тільки в доктрині. В Залежно від підстав виникнення ЖК виділяє права користування житловим приміщенням: по-перше, в силу факту проживання разом з власником в
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua