Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

Це сама об'ємна стадія законодавчого процесу, що припускає роботу над законопроектом як на пленарних засіданнях палат, так і в комітетах (комісіях). Організовується вона в різних поєднаннях.
Обговорення на пленарних засіданнях палат часто іменується читанням законопроекту. Очевидно, цей термін прийшов з тих часів, коли текст законопроекту дійсно зачитувався на засіданні і кожна фраза могла піддатися обговоренню. Нині в цьому немає необхідності, оскільки текст законопроекту розмножується і лунає парламентаріям заздалегідь, так само як і різного роду матеріали до нього. Термін, проте, у багатьох парламентах зберігся. Таких читань часто буває три. У кожній країні вони мають свою специфіку, але загалом суть їх можна представити таким чином.
Сенс першого читання законопроекту полягає в тому, щоб вирішити, чи потрібен взагалі такий закон. Парламентарії, заслухавши зазвичай доповідь ініціатора законопроекту, повинні визначитися в тому, чи існує по предмету законопроекту прогалину в законодавстві, чи страждає існуюче законодавче регулювання даного предмета (якщо воно є) якимись дефектами, манливими негативні наслідки. Крім того, треба з цієї точки зору оцінити основну ідею або, ще краще, концепцію законопроекту: чи вирішить майбутній закон і наскільки вдало проблему, наявність якої визнається. Якщо, на думку більшості членів палати, відповідь хоча б на один з двох наведених питань - негативний, законопроект відхиляється і подальшому обговоренню не підлягає. Якщо відповіді на обидва ці питання - позитивні, хоча б і з застереженнями, законопроект приймається в першому читанні і підлягає подальшій розробці. Для цього голова палати або сама палата передають проект у відповідний комітет (комісію) або створюють для нього спеціальний комітет (комісію). Втім, іноді комітет (комісія) розглядають законопроект ще до його першого читання на пленарному засіданні палати.
До прийняття в першому читанні ініціатор проекту зазвичай може його в будь-який час відкликати.
Друге читання означає обговорення проекту по суті, включаючи будь-які його деталі. Воно проводиться найчастіше по доповіді комітету (комісії), який працював з проектом. Тут може виявитися, що якусь частину прихильників основної ідеї законопроекту не влаштовують містяться в ньому окремі принципові рішення, зміна яких, однак, руйнує всю його конструкцію. У такому випадку цілком можливе відхилення законопроекту в другому читанні і припинення будь-якої роботи над ним (наприклад, шляхом внесення попереднього питання, про який йшла мова вище - у п. 2 попереднього параграфа). Але якщо такого не сталося, то на даній стадії обговорюються і голосуються внесення заздалегідь поправки до тексту.
Необхідно підкреслити, що регламенти вельми часто вимагають подання поправок письмово і заздалегідь, щоб комітет або комісія, що працюють над проектом, а також інші парламентарії могли отримати їх своєчасно, мати можливість спокійно вивчити їх і виробити до них своє ставлення. Тому, наприклад, у Франції встановлено, що поправки повинні представлятися не пізніше ніж за 8 днів до обговорення законопроекту. Право парламентаріїв вносити поправки природно випливає з права законодавчої ініціативи і відповідно носить індивідуальний чи колективний характер. Час для обговорення поправок встановлюється зазвичай короткий, наприклад в США, Франції не більше 5 хв. У Великобританії спікер Палати громад сам вирішує, які поправки винести на обговорення палати.
Французька Конституція забезпечує потужний контроль Уряду за ходом обговорення законопроектів. Так, ст. 48 зобов'язує палати включати до порядку денного своїх засідань урядові законопроекти і підтримані Урядом законопредложенія в порядку, який визначається Урядом. Відповідно до частини першої ст. 41 Уряд може заявити про неприйнятність поправки на тій підставі, що вона не входить в законодавчу компетенцію Парламенту або входить до сфери цієї компетенції, делеговану Уряду; розбіжності з цього питання між Урядом та головою відповідної палати вирішуються Конституційним радою в 8-денний термін. Після відкриття дебатів Уряд може заперечувати проти розгляду будь-якої поправки, що не була раніше представлена в комісію (частина друга ст. 44).
Обговорення кожної поправки завершується голосуванням по ній.
Поправки виносяться на обговорення і голосування головою палати, який в першу чергу звертається до найбільш радикальної поправці, що пропонує, наприклад, виключити обговорюваний текст. Якщо вона відхиляється, то потім слід поправка, найбільш істотно змінює текст проекту. Якщо поправка прийнята, то поправки, які суперечать їй, на обговорення не ставляться. Палата може потім повернути проект для доопрацювання в комітет (комісію), і в цьому випадку можуть пропонуватися нові поправки, в тому числі поправки до вже прийнятими поправками. Якщо палата схвалила проект у другому читанні, він повертається в комітет (комісію) для редакційної відпрацювання.
При третьому читанні законопроект обговорюється вже в цілому, з усіма прийнятими раніше поправками. Нові поправки вже не допускаються, за винятком хіба що чисто редакційних. Звичайно, і тут законопроект може бути відхилений голосуванням (наприклад, у разі, якщо частина його прихильників не може погодитися з тим, що їхні поправки виявилися відхилені). Найчастіше це буває у випадку, якщо він просто не зібрав необхідного підвищеного більшості голосів - абсолютного або кваліфікованого. Але якщо необхідну більшість отримано, законопроект (або закон - залежить від конституційного визначення) вважається прийнятим або схваленим палатою.
Іноді замість терміна «читання» вживається інший, рівнозначний: «обговорення» (Колумбія), «голосування» (Болгарія). У деяких країнах (Колумбія, Болгарія, Швеція) передбачено в принципі два читання законопроектів, причому в Колумбії першим читанням вважається, якщо не буде заперечень, обговорення в комісії. Болгарська Конституція (ч. 1 ст. 88), вимагаючи проведення двох голосувань по законопроекту на різних засіданнях Народних зборів, допускає як виняток проведення їх на одному і тому ж засіданні.
В Іспанії, Швеції допускається як виняток обговорення законопроекту в одному читанні.
Підготовка проекту до кожного читанню (іноді крім першого) здійснюється, як зазначалося, в комітетах (комісіях) палати. Роль їх неоднакова в різних країнах. В Італії, Іспанії, Бразилії, де партійний склад комісій відповідає партійним складу палати, комісії можуть навіть виносити рішення по законопроекту замість палати, тобто фактично, як зазначалося, законодательствовать. Так, ч. 2 ст. 75 Конституції Іспанії говорить: «Палати зможуть делегувати постійним законодавчим комісіям затвердження законопроектів або законопредложений. Пленум (палати. - Авт.) Зможе, однак, в будь-який час зажадати, щоб обговорення і голосування будь-якого законопроекту або законопредложенія, колишнього предметом цієї делегації, проводилося їм самим ». Згідно ч. 3 цієї статті, не можна делегувати комісіям прийняття рішень з таких предметів, як конституційна реформа, міжнародні питання, органічні і базові закони і загальний бюджет держави.
У Конгресі США комітети всесильні: вони можуть зробити з біллем все що захочуть, надати йому будь-які угодні їм зміст і форму і взагалі вирішити його долю. У Великобританії комітетам не вирішується вносити такі поправки, які б докорінно змінювали зміст білля, певне палатою при другому читанні. У Франції, Японії комісії (комітети) не можуть вносити зміни в законопроекти, а пропонують лише поправки, які розглядаються палатами окремо від основного тексту законопроекту.
У деяких країнах для розгляду окремих законопроектів можуть створюватися підкомітети (підкомісії). У США комітет або підкомітет направляє копії законопроекту зацікавленим організаціям і дає їх представникам можливість виступити на своєму засіданні, організовуючи публічне слухання. Він може викликати свідків, які зобов'язані з'явитися під загрозою штрафу.
Робота комітету (комісії) завершується складанням письмової доповіді. Парламентарії надають важливого значення цій процедурі. Від позиції, яку висловить у своїй доповіді комітет (комісія), багато в чому буде визначатися доля законопроекту. Оскільки при цьому цілком можливі розбіжності між членами комітету (комісії), в багатьох країнах передбачаються заходи щодо забезпечення прав меншості. У Палаті представників Конгресу США, в палатах італійського Парламенту меншість комітету (комісії) може підготувати окрему доповідь і призначити свого доповідача. У комісіях Парламенту Японії точка зору меншості викладається в додатку до доповіді. Доповіді, як правило, публікуються.
Припинення обговорення підлягає оформленню. Ініціатива може виходити від депутата, групи депутатів або голови палати. Якщо запропонувати припинити дебати може окремий депутат, то нерідко передбачається можливість короткого обговорення такої пропозиції. У Франції виступають по одному депутату «за» і «проти», в Японії - по два. У Палаті громад британського Парламенту таку пропозицію можуть внести не менше 100 депутатів. Рішення приймає спікер. У більшості ж парламентів це вирішує проста більшість присутніх членів палати. У Сенаті США для цього потрібні голоси 2/3 присутніх сенаторів.
Підчас конституції і регламенти вимагають, щоб між читаннями пройшов певний часовий інтервал. Так, відповідно до частини першої ст. 160 колумбійської Конституції між першим і другим обговоренням законопроекту в палаті має пройти не менше 8 днів: парламентаріям треба поміркувати. Взагалі процедура декількох читань законопроекту виглядає громіздкою, так, власне кажучи, так воно і є. Це, звичайно, можна вважати недоліком, оскільки робота над законопроектом рухається повільно. Але поспішність тут протипоказана. Якщо є намір зробити закон високої якості, який не довелося б змінювати або скасовувати незабаром після його вступу в силу, поспішати не слід. Відміряти тут потрібно, може бути, не сім разів, а багато більше.
Для тих же випадків, коли не можна довго чекати прийняття закону, конституції і регламенти передбачають термінові процедури. У цих випадках можливе позачергове розгляд, скорочення числа читань, часу на виступи та ін Наприклад, згідно зі ст. 163 колумбійської Конституції Президент Республіки може клопотатися про терміновий розгляд будь-якого законопроекту. У цьому випадку відповідна палата повинна прийняти рішення щодо законопроекту протягом 30 днів. І в цей період вимога терміновості може заявлятися на всіх етапах проходження проекту. Якщо Президент наполягає на терміновості, проект повинен включатися до порядку денного в першочерговому порядку з виключенням розгляду будь-якого іншого питання, поки палата або комісія не прийме рішення по даному проекту. Якщо законопроект вивчається постійною комісією, ця комісія за клопотанням Уряду повинна обговорити його разом з відповідною комісією іншої палати, щоб забезпечити можливість першочергового обговорення в палатах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ "
 1. § 6. Поняття і стадії законотворчості в Росії
  обговорення законопроекту - важлива стадія, яка починається в Державній Думі із заслуховування доповіді представника суб'єкта, який вніс законопроект. Дана стадія необхідна для того, щоб довести документ до високого рівня якості: усунути суперечності, прогалини, неточності та інші дефекти. Найбільш суттєві законопроекти виносяться на всенародне обговорення; 3) прийняття закону,
 2. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  обговоренні трьох видів правових актів: нормативних правових актів (в т.ч. законопроектів); програм соціально-економічного розвитку; інших правових актів. З цим правом кореспондує обов'язок державних органів (федеральних і регіональних) та органів місцевого самоврядування забезпечити умови для його реалізації. 3. Порядок участі в розробці та обговоренні зазначених правових актів у
 3. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  обговорення цього питання доцільно розпочати роботу комісії з ведення колективних переговорів. Вона встановлює, в якому порядку, як часто будуть проводитися засідання комісії, чи буде вестися протокол. На першому засіданні комісії може бути визначений і регламент її роботи: послідовність обговорення питань, порядок обговорення та прийняття рішення. За погодженням сторін вирішується
 4. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України захи Презідентові України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України и Національному банку України.
  Законопроекту чі поправки до законопроекту. Процедура Здійснення цього права встановлюється самперед Регламентом Верховної Ради України. Законопроекти, поправки до них чі ЗАКОНОДАВЧІ Предложения вносяться суб'єктами права законодавчої ініціативи в пісьмовій ФОРМІ. Законодавчо пропозиція винна містіті проект решение Верховної Ради, Який Пропонується Верховній Раді для прийняття. Пропозиції,
 5. Стаття 16. Оточення (блокування) ділянок місцевості, житлових приміщень, будівель та інших об'єктів
    обговорення, закріплена на основі наступних конституційних норм: норми частини 1 ст. 27 Конституції РФ, встановлює, що кожен, хто законно перебуває на території РФ, має право вільно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання; норми частини 3 ст. 55 Конституції РФ, що передбачає, що права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в
 6. Стаття 39. Службова дисципліна в поліції
    обговорення законопроекту залишено вказівку на безпосередніх начальників. Як визначено у ч. ч. 2 і 3 ст. 39 Положення 1992 про службу в органах внутрішніх справ, прямими начальниками є начальники, яким співробітники органів внутрішніх справ підпорядковані по службі, хоча б і тимчасово; найближчий до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником. Згідно з правовою
 7. Стаття 159. Законопроект про внесення змін до конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновка Конституційного Суду України Щодо відповідності законопроекту Вимогами статей 157 и 158 цієї конституції.
    законопроект про внесення змін до конституції України. Обов'язковим етапом порядку внесення змін до будь-якого розділу конституції є Отримання Верховною Радою України висновка Конституційного Суду Щодо відповідності законопроекту Вимогами статей 157 и 158 Основного Закону. Необхідність перевіркі відповідності законопроекту про внесення змін до конституції згаданім статтей обумовлюється поруч
 8. Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
    законопроект з урахуванням пропозицій і рекомендацій, викладених у висновках Комітету з бюджету і другого профільного комітету, відповідального за розгляд предмета першого читання, вносить доопрацьований законопроект на повторний розгляд Державної Думи в першому читанні. При повторному внесенні зазначеного законопроекту Державна Дума розглядає його в першому читанні протягом 10
 9. Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
    законопроекту в першому читанні заслуховуються доповідь Уряду Російської Федерації і доповідь Рахункової палати Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) При розгляді в першому читанні зазначеного законопроекту Державна Дума стверджує зміни основних характери-стик федерального бюджету. Збільшення затвердженого на поточний фінансовий рік загального обсягу
 10. Стаття 155. Законопроект про внесення змін до конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум »и розділу XIII« Внесення змін до конституції України », Попередньо схваленій більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятя, ЯКЩО на наступній черговій Сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менше як Дві третіні від Конституційного складу Верховної Ради України.
    законопроект про внесення змін до конституції України Стаття 157, 158. Відповідно до вимог статей 147 и 159 конституції Верховна Рада України НЕ может розглядаті ЦІ законопроект за відсутності такого висновка Конституційного Суду. Висновок має буті надано после внесення законопроекту до Верховної Ради України, альо до его РОЗГЛЯДУ Верховною Радою на пленарному засіданнях. Другий етап передбачає
 11. 1. ПОНЯТТЯ
    обговорення законопроекту в парламентських палатах і комітетах (комісіях); 3) прийняття закону; 4) санкціонування, промульгация і опублікування закону. Іноді останню стадію поділяють на дві: а) санкціонування (підписання) главою держави і б) промульгацію з офіційним опублікуванням. Ці стадії ми зараз і розглянемо, а надалі зупинимося на особливостях законодавчого процесу,
 12. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
    обговорення з представницьким органом працівників. Відповідно до ст. 29 ТК інтереси працівників під час такого обговорення представляє орган первинної профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної профспілкової організації на вираження їхньої думки при обговоренні правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо в організації первинна
 13. Стаття 202. Відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
    законопроект в погоджувальну комісію з уточнення основних характеристик федерального бюджету (далі - погоджувальна комісія), що складається з представників Державної Думи, представників Ради Федерації і представите-лей Уряду Російської Федерації, для розробки узгодженого варіанту основних характеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період в
 14. Стаття 201. Розгляд у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Державною Думою
    законопроекту. У разі прийняття Державною Думою зазначеного законопроекту в першому читанні затверджуються основні характеристики федерального бюджету, визначені статтею 199 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При затвердженні в першому читанні основних характеристик федерального бюджету Державна Дума не має права увеличи-вать доходи і дефіцит
 15. Стаття 158. Законопроект про внесення змін до конституції України, Який розглядався Верховною Радою України, и закон не БУВ чинний, может буті Поданєв до Верховної Ради України НЕ раніше чем через рік з дня Прийняття решение Щодо цього законопроекту.
    законопроект про внесення змін до конституції, а такоже частоти внесення змін до одних й тих самих положень Основного Закону України. Частина 1 ст. 158 конституції містіть норму, відповідно до Якої один и тієї ж законопроект про внесення змін до конституції України НЕ может буті Поданєв на Розгляд Верховної Ради України раніше чем через рік з дня Прийняття парламентом решение про его відхилення.
 16. Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
    законопроект представляється Президенту Російської Федерації. 2. Протягом доби з дня внесення проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Державної Думи Рада Державної Думи або в період парламентських канікул Голова Державної Ду-ми направляє його в комітет Державної Думи, відповідальний за розгляд бюджету
 17. Законодавча влада
    обговорення тієї ж сесії парламенту. СНП сам визначає процедуру своєї роботи. Законодавчий процес включає наступні стадії: а. Внесення законопроекту. Право законодавчої ініціативи мають уряд і депутати. Для внесення зако-нопроекту членам СНП необхідно, щоб його підтримала мінімум 20 депутатів, які належать принаймні двом фракціям. б. Перше читання на пленарному
 18. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
    законопроекту, а також пропозиції та рекомендації щодо перед-мету першого читання. (В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) При підготовці висновків на проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий пе -од профільні комітети заслуховують доповіді відповідних федеральних органів виконавчої
 19. Рабовласницька демократія в Афінах у V ст. до н.е.
    обговорення народних зборів після їх розгляду в Раді п'ятисот, який по кожному законопроекту давав висновок. Голосування по законопроекту вироблялося підняттям руки. Важливим засобом, використовувалися з метою забезпечення стабільності законодавства, було право будь-якого учасника зборів, пославшись на незаконність запропонованого законопроекту, зажадати зняття його з обговорення
 20. Стаття 154. Законопроект про внесення змін до конституції України может буті Поданєв до Верховної Ради України Президентом України або не менше як третіною народніх депутатів України от Конституційного складу Верховної Ради України.
    законопроект про внесення змін до конституції. Сучасна теорія и практика констітуціоналізму має Різні підході до Вирішення питання Щодо визначення кола суб'єктів констітуційної ініціативи по внесенню змін до конституції. Як Такі суб'єкти могут віступаті Державні органи (парламент в цілому, палати парламенту, президент, уряд, Конституційний суд), групи парламентарів и виборці. У останніх двох
© 2014-2022  yport.inf.ua