Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Обмеження дарування

. Встановлені законом обмеження дарування виражаються або в абсолютному заборону дарування (ст. 575 ЦК), або в допустимості дарування тільки за згодою третьої особи (п. 1 ст. 26, абз. 3 п. 1 ст. 30, абз. 1 п. 2 ст. 37, п. 1 ст. 576 ЦК).
В силу ст. 575 ЦК не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці: 1) від імені малолітніх громадян і громадян, визнаних недієздатними, їх законними представниками; 2) працівникам лікувальних та виховних установ, закладів соціального захисту та інших аналогічних установ громадянами, що перебувають у них на лікуванні, змісті або вихованні, а також подружжям і родичами цих громадян; 3) державним службовцям і службовцям органів муніципальних утворень у зв'язку з їх посадовим становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків; 4) у відносинах між комерційними організаціями.
Пункт 1 ст. 575 ГК забороняє дарування законними представниками від імені малолітньої або громадянина, визнаного недієздатним * (114). Дарування вважається нікчемним (ст. 168 ЦК) незалежно від того, чи перебуває воно в розпорядженні або дарчому обіцянку. Досконале на виконання останнього надання із майна малолітньої чи недієздатного не є даруванням і, отже, не підпадає під дію п. 1 ст. 575 ГК. Але таке надання потребує дозволу органу опіки та піклування (абз. 1 п. 2 ст. 37 ЦК).
Реальні дарування і дарчі обіцянки, заборонені пп. 2-4 ст. 575 ГК, також є нікчемними (ст. 168 ЦК). Однак недійсність відповідної дарчої обіцянки не тягне недійсності служить його виконанню розпорядчої угоди (наприклад, традиції чи цесії) * (115). Тому договір про прощення боргу викликає бажане сторонами правовий наслідок і в тому випадку, коли він відбувається на виконання даного в дарчому порядку обіцянки комерційної організації пробачити борг іншої комерційної організації * (116).
Дарування законним представником від імені малолітньої або громадянина, визнаного недієздатним, майна, вартість якого не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, можливе лише з дозволу органу опіки та піклування (абз. 1 п. 2 ст. 37, п. 1 ст. 575 ЦК). Дарування неповнолітніх у віці від 14 до 18 років (за винятком дарувань, скоєних ними відповідно до подп. 1 і 3 п. 2 ст. 26 і подп. 3 п. 2 ст. 28 ЦК) і громадян, обмежених у дієздатності, потребують у згоді законного представника (п. 1 ст. 26, абз. 3 п. 1 ст. 30 ЦК).
При цьому його згоду на дарування зазначених осіб у свою чергу потребує дозволу органу опіки та піклування (абз. 1 п. 2 ст. 37 ЦК).
Дарування речі юридичною особою, якій вона належить на праві господарського відання або оперативного управління, потребує меншому чи згоді її власника, якщо тільки мова не йде про звичайний подарунку вартістю не понад п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці (п. 1 ст. 576 ЦК). До даруванню зазначеного юридичної особи, яка полягає у передачі обдаровуваному вимоги або звільнення обдаровуваного від обов'язку, припис п. 1 ст. 576 ГК підлягає застосуванню за аналогією. У разі дарування майна комерційною організацією, яка не є його власником, іншої комерційної організації повинен застосовуватися не п. 1 ст. 576, а п. 4 ст. 575 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обмеження дарування "
 1. § 1. Правовий характер дарування
  обмеженого речового права, обгрунтуванні вимоги та вирішенні на присвоєння (ст. 221 ЦК), так як воно разом з відділенням або захопленням володіння викликає перехід права власності на зібрані або здобуті речі * (105). Надання, яке хтось робить через безоплатне виконання роботи або надання послуги, попри протилежне думку А.Л. Маковського * (106), не може вважатися
 2. 1. Поняття договору дарування
  обмежень права власності обдаровуваного (див.: Шершеневич Г.Ф. Указ. Соч. С. 118), наприклад, шляхом припинення сервітутів, обременяющих належить обдаровуваному майно. Чи не є даруванням передача майна в порядку спадкового спадкоємства або заповідального відмови. Безоплатний перехід майна спадкодавця до спадкоємців або відказоодержувачів обумовлений фактом його смерті, а не його
 3. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  обмеження його права власності ". --- --- Шершеневич Г.Ф. Курс цивільного права. Т. 2. С. 129. У проекті Цивільного уложення предмет договору дарування був визначений наступним чином: "Дарування може полягати у відчуженні або встановлення права, у відмові від права або у прийнятті дарувальником на себе зобов'язання "(ст. 1783). До цього додамо найбільш типовий
 4. 1. Поняття договору дарування
  обмеження дарування (ст. 575, 576); про наслідки заподіяння шкоди обдаровуваному внаслідок недоліків подарованої речі (ст. 580); про скасування дарування (ст. 578, 579). Що стосується інших норм, то вони регулюють зміст договору дарування, порядок виконання зобов'язань і відмови від виконання договору дарування, питання правонаступництва, тобто мають в якості об'єкта правового регулювання договір
 5. 4. Основні елементи договору дарування
  обмежень на участь у договорі дарування держави як обдаровуваного не передбачає, отже, повинен діяти принцип поширення на державу за його участі у майновому обороті положень про юридичних осіб. Інакше доведеться будь-які ситуації, коли керівники різних держав на офіційних дипломатичних зустрічах обмінюються подарунками, кваліфікувати як
 6. § 2. Правовий режим речей
  обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за спеціальним дозволом. Таким чином, обмеження оборотоздатності може бути встановлено за суб'єктним або по об'єктному
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  обмежених в обігу. При цьому в деяких підприємницьких договорах купівлі-продажу (постачання, поставка для державних потреб, контрактація, продаж підприємств) товар передається покупцеві виключно для використання у підприємницькій діяльності, в інших же різновидах купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж) - виключно для використання, не пов'язаного з
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  обмеженого права на використання за ліцензійним договором. Повна поступка виключного права може бути опосередкована договором купівлі-продажу охоронного документа, договорами міни, дарування або реалізацією його на торгах в якості предмета застави. Факт повної поступки тягне відчуження виключного права на весь термін його дії. І в цьому сенсі подібні угоди безповоротні, бо
 9. § 1. Законодавство про оподаткуванні підприємців та поняття платника податків
  обмежене правове регулювання: зменшення ставки податку (реєстраційний збір за здійснення підприємницької діяльності без утворення юридичної особи) або надання індивідуальних пільг (земельний податок). Поняття платника податків. Характеристику податкового статусу підприємців доцільно почати з з'ясування змісту поняття платника податків. Стаття 3 «Закону про
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  обмеження правоздатності стосуються відносин, пов'язаних з власністю і договірними відносинами . В даному випадку недієздатність є односторонньою - неповнолітній може набувати майнові права, якщо це не веде до применшення його майнової сфери. Передача майна великої вартості у власність неповнолітнього не вітається, в результаті чого на практиці
© 2014-2022  yport.inf.ua