Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття та ознаки дарування

. Дарування - тобто надання, за допомогою якого одна особа (дарувальник) зі свого майна збагачує іншу особу (обдаровуваного) і що з волі обох сторін вчиняється безоплатно. У наведеному визначенні фіксовані три ознаки дарування.
1. Дарування є наданням, яке відбувається з майна дарувальника. Таке надання може складатися в передачі права власності або вимоги * (104), прощення боргу, відмову від обмеженого речового права, обгрунтуванні вимоги та вирішенні на присвоєння (ст. 221 ЦК), так як воно разом з відділенням або захопленням володіння викликає перехід права власності на зібрані або здобуті речі * (105). Надання, яке хтось робить через безоплатне виконання роботи або надання послуги, попри протилежне думку А.Л. Маковського * (106), не може вважатися даруванням * (107), тому що воно відбувається не з майна, а з робочої сили надає, яка хоча і служить джерелом майна, але сама до майна не відноситься.
2. За допомогою надання обдаровуваний повинен збагатитися. Збагачення може виражатися не тільки в збільшенні активів, але й у зменшенні пасивів його майна, до якого, зокрема, призводить оплата дарувальником або переклад на дарувальника боргу обдаровуваного. Ні збагачення і, отже, дарування, якщо наданням виповнюється борг надає, оскільки особа, щодо якої вчиняється таке надання, отримує через нього лише те, що йому вже прочитується і що в правовій формі вимоги вже належить до його майну * (108). Збагачення відсутній і тоді, коли наданням, наприклад наданням займодавца при безвідсоткову позику, обгрунтовується обов'язок контрагента до повернення позики.
3. Надання з волі обох сторін має відбутися безоплатно. Тому недостатньо, щоб надає фактично не отримав винагороди за свій надання або щоб між сторонами було відсутнє угоду про таке винагороду; навпаки, воля сторін явно повинна спрямовуватися на те, що надання не робиться ні на виконання обов'язку, ні з метою відшкодувати або отримати зустрічну надання або зобов'язати до нього контрагента надає * (109). Виявлення спрямованої на безоплатність надання волі, хоча б і конклюдентною дією, має виходити як від надає, так і від його контрагента. У необхідному законом угоді сторін про безплатність надання (абз. 1 п. 1 ст. 572 ЦК) виражається правова ідея, що нікому іншою особою всупереч його волі не може нав'язуватися право, звільнення від боргу або інша непрохана майнова вигода.
Угода про безплатність надання є угода про його правовій підставі (causa donandi). На відміну від інших causa надань causa donandi може бути охарактеризована тільки негативно: вона в наявності, якщо за допомогою надання не повинна бути досягнута ніяка інша правова мета, ніж понять але міститься в усякому надання збагачення особи, щодо якої вчиняється надання * (110).
При ручному, або реальному, даруванні угоду про causa donandi супроводжує угоду (наприклад, традицію чи цессию), через яку здійснюється надання, але не є її складовою частиною. У цьому випадку надає і його контрагент додають до надання, зробленому надають без спрямованої на це обов'язки, правова підстава, за відсутністю якого воно виявилося б безпідставним (sine causa), внаслідок чого предмет надання міг би витребувати назад згідно з приписами гл. 60 ГК. Слід визнати помилковим погляд, що при ручному даруванні полягає зобов'язальний договір (каузальна угода), який відразу ж виповнюється через распорядительную угоду (наприклад, поступку подарованого вимоги) * (111). Цей погляд не відповідає ні наміру дарувальника і обдаровуваного, ні дійсному стану речей * (112).
При дарчому обіцянку, яку, оскільки мова не йде про пожертву, являє собою односторонній зобов'язальний договір, угоду про causa donandi входить у зміст цього договору. Дарування тут лежить вже в обгрунтуванні вимоги, стало бути, у наданні права. Надання відбувається з майна дарувальника в тому відношенні, в якому воно обгрунтовує борг, який слід виконувати з цього майна. Учинение дарувальником обіцяного надання, всупереч неточного слововживання абз. 3 п. 2 ст. 574 ГК, в якому йдеться про "обіцянку дарування в майбутньому", є не "даруванням", а виконанням обов'язку * (113).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття та ознаки дарування "
 1. § 1. Правовий характер дарування
  понять але міститься в усякому надання збагачення особи, щодо якої вчиняється надання * (110). При ручному, або реальному, даруванні угоду про causa donandi супроводжує угоду (наприклад, традицію чи цессию), через яку здійснюється надання, але не є її складовою частиною. У цьому випадку надає і його контрагент додають до надання,
 2. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 3. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п . 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 5. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  поняття платника податків. Стаття 3 «Закону про основи податкової системи в РФ» визначає платника податків як особа, яка зобов'язана сплачувати податки відповідно до законодавства РФ. В якості таких можуть виступати юридичні та фізичні особи, а також інші категорії платників. Поняття інших категорій платників РАСК-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 6. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  поняття і не призводить примірного переліку таких угод. Оскільки дрібна побутова угода являє собою подвійне оціночне поняття, при кваліфікації тієї чи іншої угоди в якості дрібної побутової належить керуватися трьома основними критеріями - вартісним, сутнісним і віковим, а саме: дрібна (незначна) ціна угоди; наявність у угоди побутового характеру (вона повинна
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ) "* (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 8. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття "земля" має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
 9. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
  ознаки безплатності, що не характерного для ринкової економіки. Мабуть, цим обумовлено те, що чинний ЗК базується на концепції, згідно з якою при закріпленні в законодавстві можливості передачі землі у власність, оренду та термінове безоплатне користування відпадає необхідність у інших правових формах її використання, оскільки дані права охоплюють всі затребувані в
 10. § 2. Види цивільно-правових договорів
  поняття "підприємницький договір". Водночас зі змісту норм закону і із загальновизнаних положень доктрини можна вивести особливості так званих підприємницьких договорів. Ці договори не є яким-небудь особливим типом договорів, а являють собою угоду особливих суб'єктів, яка укладається ними в рамках досягнення певної мети. Згідно з традиціями (в тому числі
© 2014-2022  yport.inf.ua