Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Особливості продажу земельних ділянок

В регламентації питань возмездного відчуження земельних ділянок пріоритет мають норми земельного законодавства. Об'єктом купівлі-продажу можуть бути тільки земельні ділянки, що пройшли державний кадастровий облік.
При укладенні договору купівлі-продажу продавець зобов'язаний надати покупцю різноманітну інформацію, що стосується обтяжень земельної ділянки та обмежень його використання; дозволів на забудову даної земельної ділянки; використання сусідніх земельних ділянок, що робить істотний вплив на використання і вартість продаваного земельної ділянки; якісних властивостей землі, які можуть вплинути на плановане покупцем використання і вартість продаваного земельної ділянки. Мова може йти також про іншої інформації, яка може вплинути на рішення покупця про покупку даної земельної ділянки, і вимоги про надання якої встановлені федеральними законами. Якщо зазначена інформація буде свідомо помилкової, то покупець має право вимагати зменшення ціни або розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та відшкодування завданих йому збитків (п. 3 ст. 37 ЗК).
Земельне законодавство під страхом недійсності договору купівлі-продажу земельної ділянки забороняє включати до нього умова, що встановлює право продавця викупити земельну ділянку назад за власним бажанням. Така умова вважається недійсним (п. 2 ст. 37 ЗК). Зазначений заборону логічний і відповідає принципам новітнього земельного законодавства. Насамперед цим виключаються приховані обтяження права власності на земельну ділянку, бо право зворотного викупу не підлягає внесенню до державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним. Крім того, якщо покупець зведе на придбаній земельній ділянці будова, то продавець за наявності права зворотного викупу проданої земельної ділянки зміг би купити зведену будівлю незалежно від волі покупця. Адже п. 4 ст. 35 ЗК допускає тільки спільне відчуження земельної ділянки і перебуває на ньому будівлі, якщо вони належать на праві власності одній особі.
Згідно ст. 38 ЗК купівля земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, може мати місце тільки на торгах (конкурсах, аукціонах). У таких випадках в якості продавця земельної ділянки виступає публічно-правова освіта в особі виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування. В якості організатора торгів виступає власник або діюча на підставі договору з ним спеціалізована організація. Власник земельної ділянки визначає форму проведення торгів (конкурс або аукціон), початкову ціну предмета торгів і суму завдатку.
Федеральним законом від 24 липня 2002 р. N 101-ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення (1)" (ст. ст. 1, 3, 4, 8) встановлено особливості купівлі-продажу земельних ділянок зі складу земель сільськогосподарського призначення. Вони полягають у наступному.
---
(1) СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3018 (з послід. Зм.).
По-перше, іноземні громадяни, іноземні юридичні особи, особи без громадянства, а також юридичні особи, у статутному (складеному) капіталі яких частка іноземних громадян, іноземних юридичних осіб, осіб без громадянства складає більш ніж 50 відсотків, не можуть бути покупцями земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення.
По-друге, не допускається укладання угод купівлі-продажу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, якщо в результаті таких угод утворюються нові земельні ділянки, розміри і місце розташування яких не відповідають вимогам, встановленим законом. Тут мова йде як про мінімальні, так і про максимальні розмірах нових земельних ділянок, утворених в результаті їх купівлі-продажу. Мінімальні розміри утворених нових земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення можуть бути встановлені законами суб'єктів РФ відповідно до вимог законодавства РФ про землеустрій. Максимальний розмір загальної площі земельних ділянок сільськогосподарських угідь, які розташовані на території одного адміністративно-територіального утворення суб'єкта РФ і можуть перебувати одночасно у власності громадянина, його дружина і близьких родичів (батьків, дітей, братів, сестер, дідуся, бабусі і онуків), а також юридичних осіб, в яких ці особи мають право розпоряджатися більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на акції (вклади, частки), що складають статутних (складеному) капітали даних юридичних осіб, встановлюється законом суб'єкта РФ. Встановлений законом суб'єкта РФ максимальний розмір загальної площі таких земельних ділянок сільськогосподарських угідь не може бути менше ніж 10 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь у межах одного адміністративно-територіального утворення на момент надання та (або) придбання таких земельних ділянок.
По-третє, при продажу земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення суб'єкт РФ або (у випадках, встановлених законом суб'єкта РФ) муніципальне утворення мають переважне право купівлі такої земельної ділянки за ціною, за яку він продається, за винятком випадків продажу з публічних торгів. При продажу земельної ділянки з порушенням цього права купівлі суб'єкт РФ або муніципальне утворення мають право протягом року з моменту державної реєстрації переходу права власності вимагати в судовому порядку переведення на них прав і обов'язків покупця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Особливості продажу земельних ділянок "
 1. Стаття 35. Перехід права на земельну ділянку при переході права власності на будівлю, будівля, споруда
  особливості продажу земельних ділянок, що перебувають у державній та муніципальній власності, особам, що є власниками будинків, будівель, споруд, розташованих на зазначених земельних ділянках, див. статтю 2 Федерального закону від 25.10.2001 N
 2. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  особливостей у силу того, що його об'єктом є нерухомість особливого роду - земельну ділянку. Для утримання речових прав підприємців характерно, що всі вони з точки зору загальногромадянської класифікації суб'єктивних прав відносяться до числа абсолютних прав. До цієї ж групи прав належать і такі права, як авторські, особисті немайнові, право на ім'я, в тому числі на фірмове
 3. § 2. Правовий режим речей
  особливістю будь-якого речового права, об'єктом якого виступає земельна ділянка, є цільовий характер використання цієї землі, причому цей характер повинен бути, згідно вимог земельного законодавства, зафіксований в правовстановлюючих документах на дану ділянку. Зміна цільового Щ призначення земельних ділянок можливе лише за згодою того державного органу, який
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  особливо в зобов'язаннях, що мають терміновий або триває характер (поставка, перевезення, оренда, підряд), сторони широко використовують неустойку Але можливість вимагати сплати неустойки без встановлення розмірів збитків не означає повної відсутності залежності між неустойкою і наслідками порушення зобов'язання ст. 333 ЦК надає можливість суду зменшити неустойку, якщо вона явно
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  особливостей, встановлених ЦК для роздрібної купівлі-продажу. Особливості має порядок визначення вимог до якості товарів за договором роздрібної купівлі-продажу. Умова про відповідність товару обов'язковим вимогам Держстандартів повинно бути включено в договір. Але оскільки в більшості випадків договір роздрібної купівлі-продажу полягає не в письмовій формі, то умова про якість доводиться до
 6. § 2. Оренда
  особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів. Об'єкт оренди повинен бути чітко визначений у договорі. Іншими словами, в договорі потрібно вказувати: найменування майна, характеристику його якості, для нерухомості - місце знаходження та інші ознаки, що дозволяють точно встановити відповідний об'єкт і його стан. Якщо в договорі відсутні
 7. § 9. Комерційна концесія
  особливість договору комерційної концесії, а саме, його підприємницьку спрямованість, що виявляється з цілей надання комплексу прав користувачеві. Даний комплекс передається правовласником не просто для використання, скажімо, в особистих цілях користувача, а для використання у підприємницькій діяльності останнього або, кажучи іншими словами, у самостійній, здійснюваної
 8. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  особ ввести процес приватизації в нормальне правове русло. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 8 Другий період приватизації та розвитку законодавства про неї слід відраховувати з введення чекової («ваучерної») приватизації, законодавчою базою для якої в першу чергу став Закон «Про приватизацію» 1991
 9. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  особливості об'єктів приватизації та їх соціально-економічне значення для території, ринкову вартість об'єкта приватизації. У плані приватизації залежно від способу приватизації вказуються й інші відомості (наприклад, терміни, умови продажу об'єкта, його початкова ціна). Форма Типового плану приватизації затверджується Уряд РФ, а план приватизації - відповідними органами по
 10. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  особливості. Перш за все, при її здійсненні головним засобом виробництва є земля. В результаті земельної реформи формується земельний ринок, у тому числі і ринок сільськогосподарських земель, визначається порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу земельних ділянок, їх залогу, оренди та інших операцій із землею. Сільськогосподарська діяльність залежить від
© 2014-2022  yport.inf.ua