Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

10. Окремі види договору оренди

Договір оренди майна є родовим поняттям по відношенню до деяких інших договорами (окремі види оренди і оренда окремих видів майна), суть яких полягає в тому, що одна особа (орендодавець) зобов'язується надати іншій особі (орендарю) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. До числа таких договорів, визнаних окремими видами оренди або орендою окремих видів майна, належать договори: прокату, оренди транспортних засобів, оренди будівель і споруд, оренди підприємств, фінансової оренди (лізингу).
Виділення названих видів договору оренди служить передусім цілям найбільш простого і оптимального правового регулювання східних правовідносин. Подібність відповідних правовідносин дозволило законодавцю встановити правило, згідно з яким до вказаними договорами підлягають субсидиарному застосуванню загальні положення ЦК, що регулюють договір оренди (ст. 625). Такий підхід позбавив законодавця від необхідності щоразу відтворювати в ГК одні й ті ж норми, що регулюють велику частину умов цих договорів, що було б неминуче у випадку додання їм поряд з договором оренди самостійного характеру. Розглядаючи названі договори в якості окремих видів договору оренди, Кодекс міг обмежитися лише вказівкою на їх кваліфікуючі ознаки і встановленням стосовно до цих договорами деяких підлягають пріоритетному застосуванню спеціальних правил, що враховують специфіку регульованих правовідносин.
Якої-небудь єдиний критерій для розмежування окремих видів договору оренди відсутня. Глава 34 ЦК, що регламентує договір оренди і його окремі види, будується за іншим принципом: щодо окремих видів договору оренди визначається набір характерних особливостей (кваліфікуючих ознак), що виділяють відповідний договір в окремий вид оренди або в оренду окремого виду майна при збереженні з договором оренди відносин роду та виду. Причому стосовно до різних видів договору оренди кваліфікуючі ознаки виявляються в самих різних елементах договору: його суб'єктах, предметі, істотних умовах і т.п. Законодавець не піклується про проведення чітких меж між окремими видами договору оренди. З точки зору ефективності правового регулювання головне - чітко виділити особливості відповідних договорів і забезпечити їх адекватне регулювання за допомогою спеціальних правил, що виключають застосування кореспондуючих їм загальних положень про договір оренди.
Так, договір прокату виділяється в окремий вид договору оренди за наступними кваліфікуючою ознаками. По-перше, в якості орендодавця за договором прокату виступають комерційна організація або індивідуальний підприємець, що здійснюють здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності (особливості в суб'єктному складі). По-друге, об'єктом договору прокату може бути лише рухоме майно (особливо в об'єкті). По-третє, прокат визначений у ЦК як публічний договір, що означає обов'язок орендодавців надавати майно в оренду будь-кому, хто до них звернеться, не роблячи між орендарями відмінностей у ставках орендної плати і в інших умовах оренди. З іншого боку, в порядку прокату орендарю надається майно для споживчих цілей, тобто воно призначене тільки для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (особливості в предметі договору). По-четверте, за загальним правилом, враховуючи цілі використання орендованого майна, як орендаря часто виступають громадяни, які користуються правами не тільки сторони (орендаря), але і правами, наданими споживачам Законом РФ "Про захист прав споживачів" та виданими відповідно до ним іншими правовими актами, що передбачено Федеральним законом "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" (ст. 9) (особливості в правовому регулюванні).
Договір оренди транспортних засобів має свій набір кваліфікуючих ознак по відношенню до договору оренди (загальним положенням). По-перше, орендодавцем за таким договором може виступати лише власник (власник) транспортного засобу (особливість в суб'єктному складі). По-друге, в оренду передається транспортний засіб з екіпажем або без екіпажу (особливість в об'єкті). По-третє, транспортний засіб передається орендареві на умовах надання останньому послуг з управління та технічної експлуатації транспортного засобу або без таких (особливості в предметі договору).
Квалифицирующими ознаками договору оренди будівлі або споруди є предмет і форма договору. Такий договір укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Крім того, договір оренди будівлі або споруди на термін не менше року підлягає державній реєстрації.
Як і у випадку з орендою будівель або споруд, як кваліфікуючих ознак договору оренди підприємства можуть бути названі предмет і форма договору. Об'єктом за таким договором визнається підприємство як єдиний майновий комплекс, використовуваний для підприємницької діяльності, що включає в себе не тільки земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію та інші види майна, призначені для його діяльності, але і борги, і права вимоги за зобов'язаннями, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги, та інші виключні права (ст. 132 ЦК). Договір оренди підприємства укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, з обов'язковим додатком до нього акту інвентаризації, бухгалтерського балансу, висновку незалежного аудитора про склад і вартість підприємства, переліку всіх боргів, що включаються до складу підприємства.
Істота спеціальних правил стосовно договорів, які представляють собою окремі види договору оренди, диктуєтьсяособливостями зазначених договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Окремі види договору оренди "
 1. § 4. Припинення договору оренди
  окремі види договору оренди та договори оренди окремих видів майна. При цьому договори про передачу в строкове оплатне володіння і користування земельних ділянок, ділянок надр, ділянок лісового фонду, відособлених водних об'єктів з урахуванням їх очевидною специфіки, а також обмеженість обсягу цього підручника підлягають розгляду у відповідних курсах земельного та природоресурсного
 2. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  окремі параграфи спеціальні норми, що регулюють такі види оренди, як прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємства і фінансова оренда (лізинг). Виділення зазначених видів здійснено без будь-якого єдиного класифікаційного критерію. Так, договір прокату виділений в окремий вид договору на основі суб'єктного складу, а також цілей використання
 3. 5.11. Договір оренди (майнового найму, прокату)
  окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна. Договір оренди, укладений на термін, що перевищує встановлений законом максимальний строк, вважається укладеним на строк, що дорівнює граничному (ст. 610 ГК РФ). Договір оренди на термін більше одного року, а якщо одна із сторін є юридичною особою - незалежно від терміну, повинен бути укладений у письмовій формі. Договір оренди
 4. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  окремих розділах і статтях бюджету, цільових бюджетних фондів, окремих об'єктах муніципальної власності; експертизу проектів бюджету, звітів про виконання бюджету, правових актів, цільових програм та інших документів, які зачіпають питання бюджету міста ; аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі, підготовку і внесення в міську Думу пропозицій щодо їх усунення, а також по
 5. § 1. Муніципальна власність
  окремих державних повноважень, по-третє, для забезпечення діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств, установ. У разі виникнення у муніципального утворення права власності на майно, не призначене для вищеназваних цілей, таке майно підлягає перепрофілюванню (зміні цільового
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом та іншими правовими актами. Підприємці (індивідуальні підприємці, комерційні організації), будучи самостійними суб'єктами права, здійснюють підприємницьку діяльність за допомогою експлуатації свого підприємства - майнового комплексу (об'єкта права), що використовується для здійснення
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  окремо, оскільки вони є самостійним видом некомерційних організацій. Наступна група громадських організацій - громадські установи - це не мають членства організації, що ставлять своєю метою надання конкретного виду послуг , відповідають інтересам учасників та відповідних їх статутним цілям. Як і будь-яка інша громадська організація, громадський заклад є
 8. § 2. Правовий режим речей
  окремий, цілісний об'єкт Приміщення всередині будівлі або споруди, так звані вбудовані приміщення, використовувані для різних, в тому числі і підприємницьких цілей, не можуть розглядатися як будівля або споруда і мають відмінний від них правовий режим. Так, перехід права власності на будівлю або споруду тягне за собою і перехід відповідного права на ту частину земельної
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  окремими умовами публічного договору можуть бути передані споживачем на розгляд суду, незалежно від згоди на це комерційної організації [1]. По-друге, обов'язок укласти договір передбачена попереднім договором (ст. 429 ЦК). Якщо сторона, яка уклала попередній договір, ухиляється від укладення основного договору, то інша сторона має право вимагати спонукання до
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  окремим зобов'язанням, існуючим поряд з основним, тим зобов'язанням, для забезпечення якого воно і виникло. При цьому недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не впливає на дійсність основного зобов'язання. За загальним правилом, зобов'язання, що забезпечує виконання, є додатковим, акцесорних, по відношенню до основного зобов'язання. Дане
© 2014-2022  yport.inf.ua