Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і предмет договору продажу нерухомості

За договором купівлі-продажу нерухомого майна (договору продажу нерухомості) продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно, а покупець зобов'язується прийняти це і сплатити за нього певну сторонами ціну (п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 454 ЦК).
За своєю юридичною природою він є консенсуальним, двостороннім (причому взаємним) і оплатним.
Договір продажу нерухомості виділяється як самостійної різновиду договору купівлі-продажу по предмету - нерухомого майна. Згідно п. 1 ст. 549 ГК предметом договору купівлі-продажу нерухомості може бути будь-яке нерухоме майно, вказане в п. 1 ст. 130 ЦК, включаючи повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти, об'єкти незавершеного будівництва.
Право власності на новозбудовані (створені) повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти підлягає обов'язковій державній реєстрації, після якої зазначені об'єкти набувають статусу нерухомого майна як об'єкта права власності (1) і повинні відчужуватися відповідно до загальних правил про договір продажу нерухомості.
---
(1) Реєстрація угод з морськими судами і судами внутрішнього плавання та прав на них здійснюється на підставі ст. ст. 33 - 51 КТМ та ст. ст. 15 - 21 КВВТ. Реєстрація повітряних суден та космічних об'єктів унаслідок відсутності законодавчих актів багато в чому носить обліково-технічний характер і регламентується відомчими нормативними актами.
За правилами про договір продажу нерухомості також здійснюється продаж незавершеного будівництвом об'єкта. Для здійснення такого продажу необхідна попередня державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва. Згідно п. п. 3 та 4 ст. 25 Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" право власності заявника на об'єкт незавершеного будівництва реєструється на підставі документів, що підтверджують його право власності на дану земельну ділянку або право користування даною земельною ділянкою, а також дозволу на будівництво, проектно -кошторисної документації та документів, що містять опис об'єкта незавершеного будівництва.
Продаж підприємства як майнового комплексу, визнаного законом (п. 1 ст. 132 ЦК) особливим видом нерухомості, регламентується нормами § 8 гл. 30 ГК "Продаж підприємства".
Як у будь-якому договорі купівлі-продажу, предметом даного договору може бути тільки нерухомість, володіє ознаками оборотоздатності (ст. 129 ЦК). Так, за чинним законодавством в числі об'єктів, що становлять природні ресурси, оборотоспособностью володіють лише земельні ділянки, за винятком вилучених з обороту (ст. 27 ЗК). Нерухоме майно, обмежене в обороті, може бути предметом договору продажу нерухомості тільки при дотриманні встановленого законом порядку його відчуження. Так, належать ВАТ "Російські залізниці" малоинтенсивние залізничні лінії, дільниці та станції з усіма розташованими на них спорудами, а також земельні ділянки, на яких розміщені зазначені об'єкти (за винятком малоінтенсивних залізничних ліній, ділянок і станцій, що мають оборонне значення), можуть продаватися тільки за згодою Уряду РФ (1).
---
(1) Див: п. 2 ст. 8 Федерального закону від 27 лютого 2003 р. N 29-ФЗ "Про особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту" / / СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 805 (з послід. Зм.).
Норми, які у § 7 гл. 30 ГК "Продаж нерухомості", є спільними. Крім них є спеціальні норми, що регламентують відносини з продажу нерухомого майна. Так, договори продажу нерухомості, які укладаються на торгах, у тому числі на публічних, підпорядковуються правилам ст. ст. 447 - 449 ЦК, ст. ст. 54, 62, 63 Федерального закону "Про виконавче провадження". До договорів продажу нерухомості в процесі приватизації застосовуються норми законодавства про приватизацію. Загальні норми ЦК, що регулюють порядок набуття та припинення права власності на нерухоме майно, застосовуються, якщо законами про приватизацію не передбачено інше (ст. 217 ЦК) (1).
---
(1) Див: ст. 3 Федерального закону від 21 грудня 2001 р. N 178-ФЗ "Про приватизацію державного та муніципального майна" / / Відомості Верховної. 2002. N 4. Ст. 251 (з послід. Зм.) (Далі - Закон про приватизацію державного майна).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і предмет договору продажу нерухомості "
 1. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  Майно - необхідна основа практично будь-якої підприємницької діяльності. Тому правовий режим майна є одним з центральних інститутів комерційного права. Загальногромадянське розуміння майнових прав передбачає їх розподіл на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же -
 2. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 4. § 3. Виконання зобов'язань
  Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 5. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 6. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 3. Зберігання
  Поняття та види договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в
 9. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 10. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  Порядок приватизації. Закон про приватизацію 1997 чітко прописав порядок приватизації. Ініціатива у проведенні приватизації може виходити від уряду РФ, Мингосимущества РФ, інших федеральних органів (наприклад, міністерств), органів державної влади суб'єктів РФ, фізичних і юридичних осіб. Заявка на приватизацію подається відповідно до Мінгосімущество РФ, територіальні органи
© 2014-2022  yport.inf.ua