Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Сервітутне правовідносини

. Сервітут являє собою право обмеженого користування чужим нерухомим майном. Історично дане речове право отримало визнання першим як у римському праві, так і в російському дореволюційному законодавстві. Традиційним є розподіл сервітутів на речові (предіальние) і особисті (персональні). Речові сервітути (servitutes praedurum) встановлюються щодо одного об'єкта нерухомого майна з метою забезпечення користування іншим об'єктом нерухомості. Особисті сервітути (servitutes personarum) надаються з метою забезпечення користування нерухомим майном конкретною особою. Іншими словами, об'єкт предіального сервітуту служить іншої речі, а особистого - певній особі * (1020). Прикладом речового сервітуту може служити земельний сервітут (ст. 274 ГК; п. 1 ст. 23 ЗК). Земельний сервітут характеризується наявністю двох ділянок, один з яких є панівним (praedium dominans), а інший - обтяженим (praedium serviens). Сервітут встановлюється для надання можливості користування панівним земельною ділянкою, якщо така можливість не може бути забезпечена без встановлення сервітуту, наприклад для проїзду, проходу до пануючого ділянці, його меліорації тощо (П. 1 ст. 274 ГК; п. 1 ст. 23 ЗК). До особистих сервітутів відносяться права користування житловим приміщенням членами сім'ї власника, отказополучателем і одержувачем ренти (ст. 292 ЦК; ст. 31, 33-34 ЖК) * (1021).
Об'єктом предіального сервітуту (далі - сервітут) можуть виступати не тільки земельні ділянки, але і будь-яке інше нерухоме майно, обмежене користування яким необхідно поза зв'язку з земельною ділянкою, зокрема будівлі, приміщення в них, споруди і т.д. (Ст. 277 ЦК). Наприклад, такий сервітут може бути встановлений щодо будь-якого приміщення в будівлі для розміщення систем зв'язку, водопостачання, теплопостачання тощо Сервітут може виникати у відношенні як всього об'єкта нерухомості в цілому, так і його частини (п. 1 ст. 27 Закону про державну реєстрацію).
Стосовно до земельних сервітутів суб'єктом сервітуту (сервітуарієм) може бути не тільки власник, але і володар права постійного безстрокового користування або довічно успадкованого володіння на земельну ділянку (п. 4 ст. 274 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сервітутне правовідносини "
 1. Вопрос_32. Поняття і зміст суб'єктивного права власності. Тягар власності. Обмеження і обтяження права власності. Сервітутне правовідносини
  правовідносини
 2. 1. Участь публічно-правових утворень в речових відносинах
  сервітутного типу). Вони мають право використовувати речове-правові та інші способи захисту своїх прав і законних інтересів, пред'являючи відповідні позови в загальному порядку, встановленому законодавством. Публічно-правові утворення можуть бути учасниками спадкових відносин. Тут вони можуть виступати в якості спадкоємців за заповітом. Відумерле майно (яке не має спадкоємців) переходить в
 3. 2. Поняття та ознаки речових прав
  сервітутного або заставного права жодним чином не може змінити його зміст навіть за угодою з власником речі. За прямою вказівкою закону (п. 1 ст. 336 ЦК) об'єктом заставного права можуть бути зобов'язальні права (наприклад, за бездокументарні цінних паперів), але в силу відсутності такої вказівки на бездокументарні цінні папери навіть з волі учасників правовідносини неможливо
 4. 4. Поняття і зміст договору соціального найму житлового приміщення
  сервітутного типу), але й обов'язки щодо його змісту (ремонту, оплати комунальних послуг тощо). Згідно ч. 2 ст. 65 ЖК в обов'язки наймодавця за даним договором входить також здійснення капітального ремонту житлового приміщення та забезпечення надання наймачеві необхідних комунальних послуг (підключення його до водо-, електро-і (або) газопостачанню), а також участь в утриманні і
 5. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  сервітутного права свідчило про формування чітких уявлень про право приватної власності, виникненні великого числа індивідуальних власників і, як наслідок цього, про зіткнення їх власницьких інтересів . Поряд з цим, право власності обмежувалося або прямими приписами закону (наприклад, вдовам заборонялося закладати вислуженние вотчини, службовцям
 6. Глава 11. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  сервітутного права. Там же. С. 109. Іншим правилом, що регулює відносини співвласників, є правило про вільному розпорядженні своїм правом, вираженим в ідеальній частці. Ця частка у праві знаходиться в повній волі власника, і він може нею в будь-який момент розпорядитися на свій розсуд будь-яким чином. У той Водночас співвласник, поки він не втратив своє право, має за загальним правилом
 7. 4. Поняття і зміст договору соціального найму житлового приміщення
  сервітутного типу), але й обов'язки по його змісту (ремонту, оплати комунальних послуг тощо). Згідно ч. 2 ст. 65 ЖК в обов'язки наймодавця за даним договором входить також здійснення капітального ремонту житлового приміщення та забезпечення надання наймачеві необхідних комунальних послуг (підключення його до водо-, електро-і (або) газопостачанню), а також участь в утриманні і
 8. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  правовідносин, а муніципальної-правові відносини є основними там, де здійснюється місцеве самоврядування. --- Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон і право, 2003. С. 196. Муніципальне право тісно пов'язане з адміністративним правом. Адміністративно-правові норми встановлюють статус органів
 9. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Правовідносин, більшість з яких не є предметом цього закону. Такі недоліки Федерального закону "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування" нерідко вводять в оману громадян, бажаючих провести якесь збори, в тому числі і для здійснення місцевого самоврядування. Тому необхідно враховувати, що Федеральний закон "Про збори, мітинги,
 10. § 2. Місцеві бюджети
  правовідносин, здійсненню бюджетного процесу, розмірами дефіциту місцевих бюджетів, рівня і складу муніципального боргу, виконання бюджетних і боргових зобов'язань муніципальних утворень. Формування, затвердження, виконання місцевого бюджету та контроль за його виконанням здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно з дотриманням вимог, встановлених
© 2014-2022  yport.inf.ua