Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст речових прав на землю

. Зміст зазначених прав збігається і включає правомочності щодо користування та володіння земельною ділянкою (п. 4 ст. 20, п. 2 ст. 21 ЗК). У рамках здійснення правомочності користування земельною ділянкою правовласники, зокрема, має право: а) використовувати наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, прісні підземні води, а також ставки, обводнені кар'єри, б) зводити на земельній ділянці житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі, будівлі, споруди відповідно до цільового призначення земельної ділянки та її дозволеним використанням; в) проводити зрошувальні, осушувальні та інші меліоративні роботи, будувати ставки та інші водні об'єкти. Володарі зазначених прав набувають право власності на доходи, плоди і продукцію від використання земельної ділянки, зокрема на посіви і посадки сільськогосподарських культур, отриману сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації (ст. 40, п. 1 ст. 41 ЗК). Як зазначалося раніше, у зміст зазначених прав входить правомочність по зведенню на земельній ділянці об'єктів нерухомості (право забудови) * (1041). При цьому в разі зведення такого об'єкта володарем одного з зазначених речових прав саме він, а не публічний власник земельної ділянки, набуває право власності на споруду (ст. 266, 269 ЦК).
ЗК позбавив аналізовані речові права правомочності розпорядження земельною ділянкою (п. 4 ст. 20, п. 2 ст. 21 ЗК). Тому суб'єкти зазначених прав більш не має права передавати земельні ділянки в оренду та у безоплатне термінове користування * (1042). Виняток становить можливість передачі в спадщину права довічно успадкованого володіння, а також можливість викупу земельної ділянки у власність (п. 5 ст. 20, п. 3 ст. 21 ЗК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст речових прав на землю "
 1. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
  Поняття і види речових прав на землю. Крім земельних сервітутів, чинне законодавство виділяє та інші речові права на землю. До них відносяться право довічного успадкованого володіння і право постійного (безстрокового) користування. Основними джерелами правового регулювання зазначених прав виступає ЗК і гл.17 ЦК. При цьому норми ЗК мають пріоритет перед положеннями гл. 17 ГК зважаючи
 2. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 4. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 5. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки, які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. 2. Розвиток системи приватного права в Росії
  У вітчизняній правовій системі приватне право завжди було представлено насамперед цивільним правом - однієї з основних, фундаментальних правових галузей. У радянський час, після відмови від поділу права на приватне і публічне, почався процес диференціації частноправовой сфери. З цивільного права в якості самостійних правових галузей виділилися сімейне та трудове право, а на
 8. 2. Інші обмежені речові права щодо використання чужих земельних ділянок
  Поряд з сервитутами закон встановлює також обмежене речове право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, які у публічній власності, яке може належати тільки громадянам (ст. 265 ГК; ст . 21 ЗК), а також право постійного (безстрокового) користування такими земельними ділянками, суб'єктом якого можуть бути як громадяни, так і юридичні особи (ст. 268 ЦК;
 9. 1. Особливості обмежених речових прав юридичних осіб на господарювання з майном власника
  До речових прав юридичних осіб на господарювання з майном власника відносяться право господарського відання і право оперативного управління, які виражають специфіку російського цивільного права і не мають аналогів у розвинутих правопорядках. Поки вони , проте, вельми поширені, бо характеризують майнову відокремленість унітарних підприємств та установ - досить часто
 10. Глава 17 Розвиток російського феодального права
  Основними джерелами загальноросійського права в XV-XVII ст . були: велике княже (царське) законодавство (жалувані, вказні, духовні грамоти та укази), "вироки" Боярської думи, постанови Земських соборів, галузеві розпорядження наказів. Створюються нові складні форми законодавства - общерусские кодекси (Судебники, Соборне Укладення), вказні (статутні), в яких систематизувалися
© 2014-2022  yport.inf.ua