Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заро-бітної плати

При виплаті заробітної плати роботодавець зобов'язаний сповіщати в письмовій формі кожного працівника:
1) про складові частини заробітної плати, належної йому за відповідний період;
2) про розміри інших сум, нарахованих працівнику, у тому числі грошової компенсації за порушення роботодавцем установленно-го терміну відповідно виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або) інших виплат, належних ра-ботнику;
3) про розміри та про підстави зроблених утримань;
4) про загальну грошову суму, що підлягає виплаті.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 23.04.2012 N 35-ФЗ)
Форма розрахункового листка затверджується роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встанов -ленном статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Заробітна плата виплачується працівникові, як правило, у місці виконання ним роботи або перераховується на вказаний робіт-ником рахунок у банку на умовах, визначених колективним договором або трудовим договором.
Місце і строки виплати заробітної плати в негрошовій формі визначаються колективним договором або трудовим догово-ром.
Заробітна плата виплачується безпосередньо працівнику, за винятком випадків, коли інший спосіб виплати передбачало-ється федеральним законом або трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця в день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпо- рядка, колективним договором, трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Для окремих категорій працівників федеральним законом можуть бути встановлені інші строки виплати заробітної плати.
При збігу дня виплати з вихідним або неробочим святковим днем виплата заробітної плати провадиться напередодні цього дня.
Оплата відпустки провадиться не пізніше ніж за три дні до його початку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заро-бітної плати "
 1. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
  виплат одноразового характеру, за винятком щомісячних страхових виплат з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. (В ред. Федеральних законів від 24.07.1998 N 125-ФЗ, від 03.06.2009 N 106-ФЗ) 5. Допомоги по тимчасовій непрацездатності засудженого обчислюються з його заробітної плати без урахування утримань у розмірі,
 2. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
  порядок її обчислення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Для розрахунку середньої заробітної плати враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у со-відповідності роботодавця незалежно від джерел цих виплат. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При будь-якому режимі роботи розрахунок середньої заробітної плати працівника провадиться
 3. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  стаття визначає розмір і порядок здійснення відповідних
 4. Стаття 157. Оплата часу простою
  стаття 72.2 цього Кодексу) з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середньої заробітної плати працівника. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Час простою з причин, не залежних від роботодавця і працівника, оплачується в розмірі не менше двох третин тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованих пропорційно часу простою. (У
 5. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  строки виплати заробітної плати, а також розміри авансу. За роз'ясненням Роструда, слід враховувати, що, згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 23.05.1957 N 566 "Про порядок виплати заробітної плати робітникам за першу половину місяця" * (195), чинним у частині, що не суперечить ТК, розмір авансу в рахунок заробітної плати робітників за першу половину місяця визначається угодою
 6. Стаття 144. Системи оплати праці працівників дер-жавних і муніципальних установ
  заро-бітної плати за професійними кваліфікаційними групами. (в ред. Федеральних законів від 20.04.2007 N 54-ФЗ, від 18.10.2007 N 230-ФЗ) Заробітна плата працівників державних і муніципальних установ не може бути нижче встановлених Урядом Російської Федерації базових окладів (базових посадових окладів), базових ставок заробітної плати відповідних професійних
 7. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  порядок, розміри) визначаються в колективному договорі або в трудовому договорі. Витрати з перерахування грошових сум та обслуговування банківської картки (якщо відкривається відповідний рахунок) покладаються на роботодавця. 5. При виплаті частини заробітної плати у негрошовій формі місце, терміни та порядок видачі відповідних товарів (продукції) встановлюються в колективному або у трудовому
 8. Стаття 614. Орендна плата
  порядок, умови і терміни, зазвичай вживані при оренді аналогічного майна при порівнянних обставинах. 2. Орендна плата встановлюється за все орендоване майно в цілому або окремо по кожній з його складових частин у вигляді: 1) визначених у твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово; 2) встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого
 9. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  стаття, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в Конституції права на
 10. Стаття 131. Форми оплати праці
  заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародним договорам Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій формі,
 11. Стаття 8.41. Невнесення у встановлені терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище
  терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до шести тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 12. Контрольні питання до § 7.5
  виплат. 3. Визначте компенсаційні
 13. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  виплаті зарплати. 3. Утримання не виробляються з пенсій, соціальних допомог і виплат одноразового характеру, не передбачених системою заробітної плати, за винятком щомісячних страхових виплат з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Допомога з тимчасової непрацездатності засудженого обчислюється з його заробітної
 14. Стаття 682. Плата за житлове приміщення
  строки, передбачені договором найму житлового приміщення. Якщо договором терміни не передбачені, плата повинна вноситися наймачем щомісяця у порядку, встановленому Житловим кодексом Російської
 15. Стаття 65. Платність використання землі
  порядок, умови і строки внесення орендної плати за використання земельних ділянок, державна власність на які не розмежована, встановлюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації (пункт 10 статті 3 Федерального закону від 25.10.2001 N 137-ФЗ). Порядок визначення розміру орендної плати, порядок, умови і строки внесення орендної плати за землі,
 16. Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробіт-ної плати в суб'єкті Російської Федерації
  заробітній платі може встановлюватися розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації. Розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації може встановлюватися для працівників, які працюють на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, за винятком працівників організацій, що фінансуються з федерально-го бюджету. Розмір мінімальної заробітної
 17. Стаття 236 . Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або) інших виплат, належних працівникові, роботодавець зобов'язаний виплатити їх зі сплатою відсотків (грошової ком-пенсації) у розмірі не нижче однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Феде-рації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного дня після
 18. Стаття 131. Форми оплати праці
  стаття, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка встановлює,
© 2014-2022  yport.inf.ua