Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати

Утримання із заробітної плати працівника провадяться тільки у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими Феде-ральних законами.
Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися:
для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати;
для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках;
для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника у невиконанні норм праці (частина тре-тя статті 155 цього Кодексу) або просте (частина третя статті 157 цього Кодексу);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Утримання за ці дні не виробляються, якщо працівник звільняється з підстав, передбачених пунк-том 8 частини першої статті 77 або пунктами 1, 2 або 4 частини першої статті 81, пунктах 1, 2, 5, 6 і 7 статті 83 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадках, передбачених абзацами другим, третім і четвертим частини другої цієї статті, роботодавець має право прийняти рішення про утримання з заробітної плати працівника не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для возвраще-ня авансу, погашення заборгованості або неправильно обчислених виплат, і за умови, якщо працівник не оспорює підстав і розмірів утримання.
Заробітна плата, зайво виплачена працівникові (у тому числі при неправильному застосуванні трудового законодавства чи інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права), не може бути з нього стягнена, за винятком випадків:
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
лічильної помилки;
якщо органом по розгляду індивідуальних трудових спорів визнана вина працівника у невиконанні норм праці (частина тре-тя статті 155 цього Кодексу) або просте (частина третя статті 157 цього Кодексу);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
якщо заробітна плата була зайво виплачена працівнику у зв'язку з його неправомірними діями, встановленими судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати "
 1. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  1. З заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 2. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
  1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт і перерахуванням утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції мають право залучати фінансові та податкові органи. 2. Утримання виробляються із заробітної плати за основним
 3. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 4. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Дана стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати
 5. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  1. З заробітної плати, пенсій та інших доходів засуджених до позбавлення волі виробляються утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ
 6. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
  У коментованій статті міститься норма, яка дозволяє утримувати із заробітної плати та (або) іншого доходу платника аліментів за наявності нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів грошову суму, що перевищує максимальний розмір утримань із заробітної плати, встановлений ст. 138 ТК, - 50%. При наявності угоди утримання можуть перевищувати зазначений розмір, але не більше ніж до
 7. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 8. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Утримання із заробітної плати працівника можуть проводитися у випадках, встановлених законодавством, тобто незалежно від волевиявлення роботодавця, і за його рішенням. Коментована стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що
 9. Стаття 131. Форми оплати праці
  Виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародним договорам Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій
 10. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  1. З урахуванням того що заробітна плата є основним джерелом засобів до існування більшості працівників та їх сімей, коментована стаття встановлює, що утримання із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, зазначених у цій статті. Інші випадки утримання із заробітної плати можуть бути визначені тільки іншими федеральними законами. До числа таких утримань відносяться:
 11. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  1. Стаття, що, враховуючи, що заробітна плата є основним джерелом засобів до існування більшості працівників та їх сімей, з метою охорони заробітної плати встановлює, що за загальним правилом утримання із заробітної плати, вироблені роботодавцем у зазначених в ст. 137 випадках, не можуть перевищувати 20% заробітної плати, належної працівнику. Розмір утримання обчислюється
 12. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
  1. Коментована стаття встановлює, що підвищення рівня реального змісту заробітної плати включає індексацію заробітної плати у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари та послуги, оскільки їх зростання спричиняє підвищення вартості життя і, відповідно, частково знецінює заробітну плату, яку необхідно коригувати з урахуванням зростаючого прожиткового мінімуму . Індексація
 13. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  У період освоєння нового виробництва або освоєння випуску нової продукції можливі зниження продуктивності праці, брак не з вини працівника. Ці обставини можуть привести до зниження заробітної плати працівника. Однак ТК не встановлює будь-які спеціальні гарантії для працівників в такій ситуації. Разом з тим коментована стаття передбачає можливість збереження колишньої
 14. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
  Для всіх випадків визначення розміру середньої заробітної плати (середнього заробітку), передбачених цим Кодексом, ус-новлюють єдиний порядок її обчислення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Для розрахунку середньої заробітної плати враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у со-відповідності роботодавця незалежно від джерел цих
 15. Стаття 263 . Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  Додаткова відпустка без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст . 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про
 16. Стаття 131. Форми оплати праці
  Коментар до статті 1. Заробітна плата може виплачуватися у двох основних формах: грошовій і натуральній. Основний є грошова форма, оскільки гроші відіграють роль загального еквівалента. Натуральна форма заробітної плати може використовуватися тільки як додаткова, тобто товарами (продукцією) може бути виплачена лише частина заробітної плати, причому менша частина. 2. Часткова (не Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
 17. Адміністрація організації за місцем роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів або на підставі виконавчого листа, зобов'язана щомісяця утримувати аліменти із заробітної плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, та сплачувати або переводити їх за рахунок особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, особі,
  Стаття 131. Форми оплати праці
 18. 1. Коментована стаття, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка
  Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
 19. Коментар до статті Зі змісту коментованої статті випливає, що додаткова відпустка без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про
  Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
 20. Коментар до статті 1. Положення статті сформульовані стосовно правилами, передбаченими Конвенцією МОП N 95 "Щодо захисту заробітної плати" (1949). 2. Кожному працівникові при нарахуванні та виплаті заробітної плати повинен видаватися розрахунковий листок, який містить відомості про розмір і складових частинах заробітної плати, а також про проведені удержаниях. Перелік відомостей,
  Комментарий к статье 1. Положения статьи сформулированы применительно к правилам, предусмотренным Конвенцией МОТ N 95 "Относительно защиты заработной платы" (1949). 2. Каждому работнику при начислении и выплате заработной платы должен выдаваться расчетный листок, содержащий сведения о размере и составных частях заработной платы, а также о произведенных удержаниях. Перечень сведений,
© 2014-2022  yport.inf.ua