Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати

Для всіх випадків визначення розміру середньої заробітної плати (середнього заробітку), передбачених цим Кодексом, ус-новлюють єдиний порядок її обчислення.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Для розрахунку середньої заробітної плати враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у зі -відповідності роботодавця незалежно від джерел цих виплат.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При будь-якому режимі роботи розрахунок середньої заробітної плати працівника провадиться виходячи з фактично нарахованої йому зара- бітної плати і фактично відпрацьованого ним часу за 12 календарних місяців, що передують періоду, протягом якого за ра-ками зберігається середня заробітна плата. При цьому календарним місяцем вважається період з 1-го по 30-е (31-е) число відпо-вующего місяця включно (у лютому - по 28-е (29-е) число включно).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Середній денний заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється за останні 12 календарних місяців шляхом розподілу суми нарахованої заробітної плати на 12 і на 29,4 (середньомісячне число календарних днів).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в робочих днях, у випадках, передбачених цим Ко-дексом, а також для виплати компенсації за невикористані відпустки визначається шляхом ділення суми нарахованої заробітної пла-ти на кількість робочих днів за календарем шестиденного робочого тижня.
У колективному договорі, локальному нормативному акті можуть бути передбачені й інші періоди для розрахунку середньої заробітної плати, якщо це не погіршує становище працівників.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, встановленого цією статтею, визначаються Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати "
 1. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
  139 ТК. За бажанням працівника йому пересилається заробітна плата за рахунок організації, якій він відряджений. У разі пересилання працівникові, що перебуває у відрядженні, на його прохання заробітної плати витрати по її пересиланні несе роботодавець (абз. 7 п. 11 Положення про службові відрядження). 3. Про гарантії вагітним жінкам та особам із сімейними обов'язками при направленні в службові
 2. Стаття 131. Форми оплати праці
  заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародним договорам Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій формі,
 3. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 4. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
  стаття встановлює, що підвищення рівня реального змісту заробітної плати включає індексацію заробітної плати у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари та послуги, оскільки їх зростання спричиняє підвищення вартості життя і, відповідно, частково знецінює заробітну плату, яку необхідно коригувати з урахуванням зростаючого прожиткового мінімуму. Індексація являє собою
 5. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума збитків перевищує розмір середнього місячного заробітку, то з працівника стягується сума, що дорівнює середньому місячному заробітку, а інша частина збитку списується на збитки роботодавця.
 6. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
  заробітної плати засуджених до виправних робіт і перерахуванням утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції мають право залучати фінансові та податкові органи. 2. Утримання виробляються із заробітної плати за основним місцем роботи засудженого за кожний відпрацьований місяць при ви-платі заробітної плати незалежно від наявності до
 7. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  заробітної плати, пенсій та інших доходів засуджених до позбавлення волі виробляються утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу . 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про
 8. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  стаття передбачає можливість збереження колишньої заробітної плати працівника на весь період освоєння нового виробництва (продукції), якщо це передбачено колективним або трудовим договором. Отже, право на отримання заробітної плати в колишньому розмірі виникає у працівника , якщо таке право закріплено в колективному або трудовому договорі. Колишній заробіток у цьому випадку обчислюється
 9. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  стаття, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в Конституції права на
 10. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні розрахункових відомостей і платіжних доручень інспекція вносить відповідні дані в облікову картку. 2. Утримані суми перераховуються
 11. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, що здійснюють догляд за дітьми
  заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст. 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про надання йому у зручний для нього час
 12. Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
  139 ТК (див. коментар. до неї). Обчислення року, протягом якого надається тримісячне збереження заробітної плати, повинно проводитися, починаючи з моменту надання першої пільги, а не з 1 січня календарного року або який-небудь іншої дати (див. коментар. до ст. 14). 3. Крім зазначених у ч. 1 коментованої статті гарантій, ч. 2 цієї ж статті забезпечує беруть участь у вирішенні
 13. Стаття 291 . Оплачувані відпустки
  139 ТК (насамперед ч. 5) (див. також коммент. до неї). Крім того, слід керуватися і Положенням про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Уряду РФ від 24.12.2007 N 922 (п. 10-12 і
 14. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
  обчисленні середньої заробітної плати, визначений п. 2 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. Постановою Уряду РФ від 24 грудня 2007 р. N 922 (СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6618). У нього включені: а) заробітна плата, нарахована працівнику за тарифними ставками, окладів (посадових окладів) за відпрацьований час; б) заробітна плата, нарахована працівнику
© 2014-2022  yport.inf.ua