Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане вахтовим методом

(в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Працівникам, які виконують роботи вахтовим методом, за кожний календарний день перебування в місцях виконання робіт в пе-ріод вахти, а також за фактичні дні перебування в дорозі від місця перебування роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і назад виплачується замість добових надбавка за вахтовий метод роботи.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівникам організацій, що фінансуються з федерального бюджету, надбавка за вахтовий метод роботи виплачується в розмірі та порядку, що встановлюються Урядом Російської Федерації.
Працівникам організацій, що фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, надбавка за вахту-вий метод роботи виплачується в розмірі та порядку, що встановлюються відповідно органами державної влади суб'єктів Рос-сийской Федерації і органами місцевого самоврядування.
Працівникам роботодавців, що не відносяться до бюджетної сфери, надбавка за вахтовий метод роботи виплачується в розмірі та по-рядку, встановлюваних колективним договором, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації, трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівникам, які виїжджають для виконання робіт вахтовим методом у райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших районів:
встановлюється районний коефіцієнт і виплачуються процентні надбавки до заробітної плати в порядку і розмірах, які передбачені для осіб, які постійно працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях;
надається щорічна додаткова оплачувана відпустка у порядку і на умовах, які передбачені для осіб, по-стійно працюючих:
в районах Крайньої Півночі, - 24 календарних дні;
в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, - 16 календарних днів.
В стаж роботи, який дає право працівникам, які виїжджають для виконання робіт вахтовим методом у райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших районів, на відповідні гарантії і компенсації, включаються календарні дні вахти в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях і фактичні дні перебування в дорозі, передбачені графіками роботи на вахті. Гарантії і компенсації працівникам, які виїжджають для виконання робіт вахтовим методом у райони Крайньої Півночі і при-Равнением до них місцевості з тих же або інших районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей, встановлюються у відповідності з главою 50 цього Кодексу.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівникам, які виїжджають для виконання робіт вахтовим методом у райони, на територіях яких застосовуються районні ко-коефіцієнти до заробітної плати, ці коефіцієнти нараховуються згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За кожен день перебування в дорозі від місця перебування роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і назад, передбаченню графіком роботи на вахті, а також за дні затримки в дорозі за метеорологічними умовами або вини транспортних органі-зацій працівникові виплачується денна тарифна ставка, частина окладу (посадового окладу) за день роботи (денна ставка).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане вахтовим методом"
 1. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  1. Коментована стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і
 2. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом
  До робіт, виконуваних вахтовим методом, не можуть залучатися працівники у віці до вісімнадцяти років, вагітні дружин-Київщини і жінки, які мають дітей віком до трьох років, а також особи, які мають протипоказання до виконання робіт вахтовим мето-дом відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської
 3. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
  1. Стаття, що з урахуванням того, що вахтовий метод організації робіт є особливим режимом робочого часу і роботу в період вахти не можна розглядати як відрядження, визначає гарантії та компенсації для працівників при вахтовому методі організації роботи. 2. Згідно ч. 1 коментованої статті за роботу вахтовим методом працівникам повинна виплачуватися надбавка замість добових,
 4. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  1. Частина 1 коментованої статті визначає поняття "вахтовий метод" як особливий режим робочого часу, при якому робота виробляється на об'єктах, що знаходяться на значній віддалі від місця постійного проживання працівників, що ускладнює їх щоденне повернення до нього. Умови праці осіб, які працюють вахтовим методом, визначені крім коментарів глави також Основними положеннями про
 5. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
  Коментар до статті 1. Визначення розміру та порядку виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, здійснюється відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. 2. Розмір і порядок виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з федерального бюджету, визначені в
 6. Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом
  Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим
 7. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані-мі відпустки
  Щорічні додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечні-ми умовами праці, працівникам, які мають особливий характер роботи, працівникам з ненормованим робочим днем, працівникам, рабо-тане в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними
 8. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює вимогу, згідно з яким при вахтовому методі роботи повинен застосовуватися підсумований облік робочого часу (див. коментар. До ст. 104). Ця вимога обумовлена тим, що при вахтовому методі організації роботи не може бути додержана встановлена для тієї чи іншої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу
 9. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 10. Стаття 313. Гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
  Державні гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, ус-новлюють цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федеративної-ції. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Додаткові гарантії та компенсації зазначеним особам можуть встановлюватися законами та іншими
 11. Стаття 313. Гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
  Коментар до статті 1. Встановлення особливостей правового регулювання трудових відносин осіб, що працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, обумовлено суворістю і екстремальним характером природно-кліматичних умов, в яких здійснюється трудова діяльність. Додаткові правила для працівників Півночі вводяться з метою зниження негативного впливу
 12. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. до ст. ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 13. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  Коментар до статті 1. Встановлення обмежень на роботи вахтовим методом зумовлено підвищеною напруженістю режиму роботи на вахті, переробкою робочого часу в межах графіка, неповноцінністю междусменного відпочинку, здійсненням трудової діяльності, як правило, в несприятливих кліматичних умовах у важкодоступних і необжитих районах і місцевостях. 2. Заборона виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua