Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом

До робіт, виконуваних вахтовим методом, не можуть залучатися працівники у віці до вісімнадцяти років, вагітні дружин-Київщини і жінки, які мають дітей віком до трьох років, а також особи, які мають протипоказання до виконання робіт вахтовим мето-дом відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом"
 1. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і жінкам у зв'язку
 2. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  робота виробляється на об'єктах, що знаходяться на значній віддалі від місця постійного проживання працівників, що ускладнює їх щоденне повернення до нього. Умови праці осіб, які працюють вахтовим методом, визначені крім коментарів глави також Основними положеннями про вахтовий метод організації робіт, затвердженими спільним постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС,
 3. Стаття 299. Тривалість вахти
  обмежені можливості використання транспортних засобів, інші несприятливі фактори) збільшити на окремих об'єктах тривалість вахти до 3 місяців. Таке рішення приймається роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації та фіксується у відповідному локальному нормативному акті. 3. У разі неприбуття вахтового (змінного) персоналу керівники
 4. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  обмежень на роботи вахтовим методом зумовлено підвищеною напруженістю режиму роботи на вахті, переробкою робочого часу в межах графіка, неповноцінністю междусменного відпочинку, здійсненням трудової діяльності, як правило, в несприятливих кліматичних умовах в важкодоступних і необжитих районах і місцевостях. 2. Заборона виконання робіт вахтовим методом працівникам
 5. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  стаття прямо не вводить вимогу про те, що переробка в одні дні буде компенсуватися недоробкою в інші, ст. 104 ТК, присвячена підсумованим обліком робочого часу, встановлює загальне для всіх випадків застосування підсумованого обліку робочого часу правило, відповідно до якого нормальне число робочих годин за обліковий період визначається виходячи з встановленої для даної
 6. Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
  роботи на вахті, який являє собою локальний нормативний акт, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Графік роботи на вахті повинен бути доведений до відома працівників не пізніше ніж за 2 місяці до введення його в дію на відміну від графіків змінності, які згідно зі ст. 103 ТК доводяться до відома працівників не пізніше ніж за
 7. Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом
  працюють вахтовим
 8. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  роботи вводиться підсумований облік робочого часу, коли встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість робочого часу за даний період не перевищувала нормального
 9. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  робіт, засновану на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання. Робота організується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а межвахтового відпочинок надається в місцях постійного проживання. Вахтовий метод застосовується
 10. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
  стаття з урахуванням того, що вахтовий метод організації робіт є особливим режимом робочого часу і роботу в період вахти не можна розглядати як відрядження, визначає гарантії та компенсації для працівників при вахтовому методі організації роботи. 2. Згідно ч. 1 коментованої статті за роботу вахтовим методом працівникам повинна виплачуватися надбавка замість добових, яка компенсує
 11. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
  роботи працівникам організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, здійснюється відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. 2. Розмір і порядок виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з федерального бюджету, визначені у Постанові Уряду РФ від 3 лютого 2005 р. N 51 "Про розміри та порядок виплати
 12. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  стаття передбачає обов'язкове проведення попереднього медичного огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться в цілях визначення придатності громадянина за станом здоров'я до виконання тієї чи
 13. Стаття 299. Тривалість вахти
  роботодавця гуртожитках, інших житлових приміщеннях. 2. За загальним правилом тривалість вахти не повинна перевищувати 1 місяця. У виняткових випадках на окремих об'єктах тривалість вахти може бути збільшена до 3 місяців. Рішення про збільшення терміну вахти до 3 місяців роботодавець повинен приймати з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому
 14. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустка
  роботою в екстремальних природно-кліматичних умовах Півночі. Тривалість додаткових відпусток, що надаються всім працюючим на Півночі, а також працівникам, які виїжджають для виконання робіт вахтовим методом у вказані райони і місцевості з інших районів (ст. 302 ТК), від групи районів Півночі і становить: - в районах Крайньої Півночі - 24 календарних дні; - в місцевостях,
 15. Стаття 324 . Висновок трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
  стаття пов'язує можливість укладення трудового договору з особами, які прибули в райони Крайньої Півночі, з наявністю у них медичного висновку про відсутність протипоказань для роботи в таких районах і місцевостях. Зазначене додаткове вимога обумовлена тим, що проживання і робота в екстремальних природно-кліматичних умовах Півночі пов'язані з підвищеною фізіологічної навантаженням.
© 2014-2022  yport.inf.ua