Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними право-вимі актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, перед прийняттям рішення направляє проект локального нормативного акту і обгрунтування по ньому в виборний орган первинної профспілкової організації, що представляє інтереси всіх або більшості працівників.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Виборний орган первинної профспілкової організації не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання проекту зазначеного локаль-ного нормативного акта надсилає роботодавцю вмотивоване думку щодо проекту в письмовій формі.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадку, якщо мотивоване думку виборного органу первинної профспілкової організації не містить згоди з проектом локального нормативного акта або містить пропозиції щодо його вдосконалення, роботодавець може погодитися з ним або обя-зан протягом трьох днів після отримання мотивованої думки провести додаткові консультації з виборним органом привчає-ної профспілкової організації працівників з метою досягнення взаємоприйнятного рішення.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При недосягненні згоди виникли розбіжності оформляються протоколом, після чого роботодавець має право прийняти локальний нормативний акт, який може бути оскаржений виборним органом первинної профспілкової організації у відповідну державну інспекцію праці або до суду. Виборний орган первинної профспілкової організації також має право почати процедуру колективного трудового спору в порядку, встановленому цим Кодексом.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Державна інспекція праці при отриманні скарги (заяви) виборного органу первинної профспілкової організації обя -зана протягом одного місяця з дня отримання скарги (заяви) провести перевірку і в разі виявлення порушення видати роботодавцю припис про скасування зазначеного локального нормативного акту, обов'язкове для виконання.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів"
 1. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  порядок його прийняття. Наприклад, у Типовому положенні про комітет (комісії) з охорони праці, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 29.05.2006 N 413 * (573) передбачено, що комітети (комісії) з охорони праці, створювані в організаціях, є складовою частиною системи управління охороною праці організації, робота яких будується на принципах соціального партнерства. Положення про
 2. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  обліку мотивованої думки профспілкового органу до відповідної інспекції праці або до суду. Крім того, виборний орган також має право почати процедуру колективного трудового спору в установленому порядку. 4. Якщо виборний орган звернеться зі скаргою (заявою) до Державної інспекції праці, то вона зобов'язана протягом одного місяця з дня її отримання провести перевірку і при виявленні
 3. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  порядок обов'язкової участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи
 4. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  виборного органу первинної профспілкової організації. Ці обов'язки закріплені або безпосередньо в ТК (див. ч. 1, 2 коментованої статті), або випливають з колективного договору даної організації. 2. Інші поліпшують умови для забезпечення діяльності первинних профспілкових організацій можуть бути передбачені колективним договором. Зокрема, в коментованій статті вказуються
 5. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  порядок отримання та обліку мотивованої думки виборного профспілкового органу включає комплекс взаємопов'язаних і послідовних дій роботодавця і виборного профспілкового органу. Прийнявши рішення про можливе розірвання трудового договору за вказаними в ч. 1 ст. 373 ТК підставами стосовно працівника - члена професійної спілки, роботодавець готує проект відповідного
 6. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавцем-ля
  думки ви-борного органу первинної профспілкової організації. У зазначений період не зараховуються періоди тимчасової непрацездатності працівника, перебування його у відпустці і інші періоди відсутності працівника, коли за ним зберігається місце роботи (посада). (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних повноважень з підстав, передбачених п. 2, 3 і 5 ч. 1 ст. 81 ТК, без дотримання порядку, встановленого ст. 374
 8. Стаття 299. Тривалість вахти
  372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. до ст . 372 ТК). Незважаючи на те що ч. 2 коментованої статті вимагає від роботодавця при встановленні порядку застосування вахтового методу враховувати тільки думку виборного органу первинної профспілкової організації, за наявності в організації іншого представницького органу працівників на підставі ст. 8 ТК роботодавець також повинен
 9. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття встановлює гарантії працівнику при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця , які полягають в обов'язковій участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних: з скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця; із звільненням працівників, які є членами профспілки, з підстав,
 10. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, яв-лявшего членами виборного профспілкового органу
  виборного органу первинної профспілкової організації та його заступниками протягом двох років після закінчення строку їх повноважень допускається тільки з дотриманням порядку, встановленого статтею 374 справжнього Ко -дексу. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 11. Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять в со-ставши виборних колегіальних органів профспілкових органі-зацій і не звільненим від основної роботи
  порядок оплати часу участі в зазначених заходах-ях визначаються колективним договором, угодою. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 12. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  372 (див. коментар. до неї). 3. Як випливає з ч. 2 ст. 190, правила внутрішнього трудового розпорядку зазвичай є додатком до колективного договору організації. Тому вони повинні прийматися відповідно до порядком, передбаченим ст. 40 ТК для укладення колективного договору. Іншими словами, в тих випадках, коли правила внутрішнього трудового розпорядку служать додатком до
 13. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального підприємця. 2. Оплата праці керівника виборного органу первинної профспілкової організації може проводитися
 14. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  372 закріплюється порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації, що представляє інтереси працівників. Законодавство про працю, що діяло до прийняття ТК, що не визначало порядок ні отримання згоди, ні врахування думки органів професійних спілок при прийнятті роботодавцем рішень, які зачіпають істотні інтереси працівників. Склалася цікава ситуація:
© 2014-2022  yport.inf.ua