Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавцем-ля

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При прийнятті рішення про можливе розірвання трудового договору відповідно до пунктів 2, 3 або 5 частини першої статті 81 цього Кодексу з працівником, який є членом професійної спілки, роботодавець направляє в виборний орган відпо-вующей первинної профспілкової організації проект наказу, а також копії документів , що є підставою для прийняття вказаний-ного рішення.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Виборний орган первинної профспілкової організації протягом семи робочих днів з дня одержання проекту наказу та копій докумен-тів розглядає це питання і направляє роботодавцю своє мотивоване думку в письмовій формі. Думка, що не представ-ленне в семиденний термін, роботодавцем не враховується.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадку, якщо виборний орган первинної профспілкової організації висловив незгоду з передбачуваним рішенням робото-теля , він протягом трьох робочих днів проводить з роботодавцем або його представником додаткові консультації, результати кото-яких оформляються протоколом. При недосягненні загальної згоди за результатами консультацій роботодавець після закінчення десяти робочих днів з дня направлення до виборного органу первинної профспілкової організації проекту наказу та копій документів має право прийняти остаточне рішення, яке може бути оскаржене у відповідну державну інспекцію праці. Дер-ная інспекція праці протягом десяти днів з дня отримання скарги (заяви) розглядає питання про звільнення і в разі призна-ня його незаконним видає роботодавцю обов'язкове для виконання припис про поновлення працівника на роботі з оплатою вимушеного прогулу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Дотримання вищевказаної процедури не позбавляє працівника або представляє його інтереси виборний орган первинної проф-союзної організації права оскаржити звільнення безпосередньо до суду, а роботодавця - оскаржити до суду припис дер-ної інспекції праці.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше одного місяця з дня отримання мотивованої думки ви- борного органу первинної профспілкової організації. У зазначений період не зараховуються періоди тимчасової непрацездатності працівника, перебування його у відпустці і інші періоди відсутності працівника, коли за ним зберігається місце роботи (посада).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавцем-ля"
 1. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  обліку мотивованої думки профспілкового органу до відповідної інспекції праці або до суду. Крім того, виборний орган також має право почати процедуру колективного трудового спору в установленому порядку. 4. Якщо виборний орган звернеться зі скаргою (заявою) до Державної інспекції праці, то вона зобов'язана протягом одного місяця з дня її отримання провести перевірку і при виявленні
 2. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу відповідної первинної профспілкової організації. Такі правила встановлені у ст. 82 Трудового кодексу РФ. А ось що сказано в п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Так, в
 3. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  373 ТК підставами стосовно працівника - члена професійної спілки, роботодавець готує проект відповідного наказу та копії документів, що обгрунтовують рішення про звільнення, і направляє їх в виборний орган відповідної первинної профспілкової організації, тобто тієї, членом якої є працівник. 4. За згодою виборного органу первинної профспілкової організації на
 4. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  порядок його прийняття. Наприклад, у Типовому положенні про комітет (комісії) з охорони праці, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 29.05.2006 N 413 * (573) передбачено, що комітети (комісії) з охорони праці, створювані в організаціях, є складовою частиною системи управління охороною праці організації, робота яких будується на принципах соціального партнерства. Положення про
 5. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття встановлює гарантії працівнику при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, які полягають в обов'язковій участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних: з скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця; із звільненням працівників, які є членами профспілки, з підстав,
 6. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  виборного органу первинної профспілкової організації. Ці обов'язки закріплені або безпосередньо в ТК (див. ч. 1, 2 коментованої статті), або випливають з колективного договору даної організації. 2. Інші поліпшують умови для забезпечення діяльності первинних профспілкових організацій можуть бути передбачені колективним договором. Зокрема, в коментованій статті вказуються
 7. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  373
 8. Стаття 299. Тривалість вахти
  думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. До ст. 372 ТК). Незважаючи на те що ч. 2 коментованої статті вимагає від роботодавця при встановленні порядку застосування вахтового методу враховувати тільки думку виборного органу первинної профспілкової організації, за наявності в організації іншого
 9. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  порядок, встановлений ч. 1 ст. 190 для затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, на такі правила не може
 10. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації, що представляє інтереси працівників. Законодавство про працю, що діяло до прийняття ТК, що не визначало порядок ні отримання згоди, ні врахування думки органів професійних спілок при прийнятті роботодавцем рішень, які зачіпають істотні інтереси працівників. Склалася цікава ситуація: надаючи профспілкам
 11. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального підприємця. 2. Оплата праці керівника виборного органу первинної профспілкової організації може проводитися
 12. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст.
 13. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття прямо наказує, які документи повинні бути представлені роботодавцем виборному органу первинної профспілкової організації при вирішенні питання про облік думки профспілкового органу про звільнення працівника. Це проект наказу про звільнення, а також копії документів, що дали роботодавцю підстави для прийняття такого рішення. У разі припинення трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
 14. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  373 (див. коментар. До неї). У практиці застосування зазначених правил виникло питання, якою датою визначається початок проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників і, відповідно, обчислюються строки, передбачені ч. 1 ст. 82. Якщо виходити з буквального тлумачення положень ч. 1 ст. 82 ТК, то роботодавець повинен повідомити виборному органу первинної профспілкової організації
 15. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  виборний орган первинної профспілкової організації (далі також - звільнений профспілковий працівник), після закінчення терміну його повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності з письмової згоди працівника інша рівноцінна робота (посада) у того ж роботодавця. При неможливості надання зазначеної роботи (посади) в свя-зи з ліквідацією організації або
© 2014-2022  yport.inf.ua