Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змістом підручника

Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника

Заробітна плата, що не отримана до дня смерті працівника, виплачується на підставі заяви членів сім'ї (чоловіка, батьків, дітей, усиновителів, усиновлених) або утриманця, документів, що підтверджують спорідненість (свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження), та свідоцтва про смерть працівника. Зазначені особи мають право пред'явити зазначені вимоги роботодавцю протягом чотирьох місяців з дня смерті громадянина (ст . 1183 ЦК).
Утриманцем вважається особа, яка перебуває на утриманні іншої особи. іждівенства визнається як знаходження на повному утриманні, так і отримання допомоги, що є постійним і основним джерелом засобів до існування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника "
 1. Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника
  заробітній платі. Очевидно, дана норма повинна застосовуватися і в разі оголошення працівника померлим. 2. Належні померлому працівнику виплати видаються членам сім'ї померлого працівника або особі, яка перебувала на його утриманні на день смерті. Використовувана законодавцем формулювання містить внутрішнє протиріччя, оскільки протиставляє членів сім'ї померлого та його утриманців, хоча в
 2. Стаття 315. Оплата праці
  заробітній платі. 2. Районний коефіцієнт застосовується до місячної заробітної плати всіх працівників і є показником відносного збільшення заробітної плати працівників, які працюють в суворих природно-кліматичних умовах. 3. Процентна надбавка встановлюється залежно від віку працівника, групи районів, до якої віднесено відповідні район або місцевість, та стажу
 3. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  видачу судового наказу на підставі ст. 122 ЦПК, якщо ставиться вимога про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати. Виданий працівникові судовий наказ (судове рішення) про стягнення заробітної плати є одночасно виконавчим документом. 4. Положення про виплату працівникові грошової компенсації не застосовується, якщо між працівником і роботодавцем
 4. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст. 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про надання йому у зручний для нього час
 5. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  стаття передбачає загальні і спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати 20% нарахованої заробітної плати.
 6. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  видачі, тобто без урахування загального встановленого для приведення їх у виконання терміну. 2. Якщо судом дозволено кілька вимог, до числа яких входить і передбачене ст. 211 ЦПК, у резолютивній частині рішення зазначається про негайне виконання його лише по цій вимозі. Наприклад, при задоволенні вимог про встановлення батьківства та стягнення аліментів, розглянутих одночасно,
 7. Стаття 131. Форми оплати праці
  стаття, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка встановлює,
 8. Стаття 386. Строк звернення до комісію з трудових спорів
  заробітної плати при сповіщенні його в письмовій формі про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, або коли отримує в касі організації заробітну плату, і в інших випадках. Неправомірна оцінка поведінки працівника, що реалізувалася у виданні наказу про оголошення йому зауваження, свідчить, що з дня ознайомлення з таким наказом працівник дізнається про
 9. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  видачі відповідних товарів (продукції) встановлюються в колективному або у трудовому договорі. При цьому повинні бути передбачені найбільш сприятливі для працівника умови, наприклад, громіздкі або важкі товари повинні доставлятися на будинок працівника або йому надається можливість поетапного їх вивезення. Про виплату заробітної плати у негрошовій формі див. також коммент. до ст. 131. 6.
 10. Порядок успадкування невиплаченої заробітної плати спадкодавця та інших подібних платежів
  заробітна плата, а також прирівняні до неї платежі (наприклад, авторський гонорар, рентні платежі за договором довічного змісту з утриманням та ін.), різні соціальні виплати (пенсії, допомоги), а також платежі, що сплачуються з урахуванням різних зобов'язань третіми особами на утримання спадкодавця в силу договору або виходячи судового рішення. У тому випадку, якщо помер працював
 11. Стаття 131. Форми оплати праці
  стаття повинна застосовуватися з урахуванням положень Конвенції МОП N 95 (1949). Відповідно з вказаною Конвенцією, частина 3 коментованої статті забороняє виплату заробітної плати не тільки у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, отруйних і шкідливих речовин, зброї та боєприпасів, але також і в бонах, купонах, у формі боргових зобов'язань, розписок. Постанова Пленуму ВС РФ від 17
 12. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні розрахункових відомостей і платіжних доручень інспекція вносить відповідні дані в облікову картку. 2. Утримані суми перераховуються
 13. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
  заробітної плати встановлено ст. 139 ТК. За бажанням працівника йому пересилається заробітна плата за рахунок організації, якій він відряджений. В разі пересилання працівникові, що перебуває у відрядженні, на його прохання заробітної плати витрати по її пересиланні несе роботодавець (абз. 7 п. 11 Положення про службові відрядження). 3. Про гарантії вагітним жінкам та особам із сімейними обов'язками
 14. Стаття 132. Оплата по праці
  стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. до ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів, які проте завжди носять
 15. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  стаття спрямована на то, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки та оплата
 16. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про надання (у зручний для нього час) такої відпустки тривалістю до 14 календарних днів.
 17. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що роботодавець має право, але не зобов'язаний робити утримання. Це прямо випливає з ч. 2 коментованої статті. 2. Підстави і правила утримань із заробітної плати працівника встановлені Трудовим кодексом в
 18. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  видачу грошових коштів для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів; в другу чергу задовольняються вимоги з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, якщо ці вимоги підтверджені виконавчими документами (посвідчення КТС, виконавчий лист); в третю чергу
 19. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  заробітної плати у випадках, коли тривалість відпустки за основним місцем роботи більше, ніж за сумісництвом роботі. Працівник має право взяти відпустку без збереження заробітної плати як на весь період, що становить різницю між тривалістю відпусток, так і на більш короткий
© 2014-2022  yport.inf.ua