Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 142. Відповідальність роботодавця за на-рушення термінів виплати заробітної плати та інших сум, при-читающихся працівникові

Роботодавець і (або) уповноважені ним у встановленому порядку представники роботодавця, які допустили затримку виплати працівникам заробітної плати та інші порушення оплати праці, несуть відповідальність згідно з цим Кодексом та іншими федеральними законами.
У разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 днів працівник має право, сповістивши роботодавця в письмовій формі, припинити роботу на весь період до виплати затриманої суми. Не допускається призупинення роботи:
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
в періоди введення військового, надзвичайного стану або особливих заходів відповідно до законодавства про надзвичайний по-датку;
в органах та організаціях Збройних Сил Російської Федерації, інших військових, воєнізованих та інших формуваннях і організаціях, що відають питаннями забезпечення оборони країни і безпеки держави, аварійно-рятувальних, пошуково -рятувальних, протипожежних робіт, робіт з попередження або ліквідації стихійних лих та надзвичайних ситуацій, в пра-воохранітельних органах;
державними службовцями;
в організаціях, безпосередньо обслуговуючих особливо небезпечні види виробництв, обладнання;
працівниками, в трудові обов'язки яких входить виконання робіт, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності населення (енергозабезпечення, опалення та теплопостачання, водопостачання, газопостачання, зв'язок, станції швидкої та неотлож -ной медичної допомоги).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У період зупинення роботи працівник має право у свій робочий час відсутнім на робочому місці.
(Частина третя введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівник, був відсутній в свій робочий час на робочому місці в період призупинення роботи, зобов'язаний вийти на роботу не пізніше наступного робочого дня після отримання письмового повідомлення від роботодавця про готовність провести виплату задер-Жанною заробітної плати в день виходу працівника на роботу.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 142. Відповідальність роботодавця за на-рушення термінів виплати заробітної плати та інших сум, при-читающихся працівнику"
 1. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  1. Розглянутої нормою встановлено новий вид матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення строків виплати заробітної плати, а також оплати відпусток може мати місце, якщо роботодавець не дотримується правил, встановлених у ст. 136 ТК. Строки розрахунку при звільненні встановлені в ст. 140 ТК. Представляється, що будь-яка несвоєчасна виплата сум, належних працівникові,
 2. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство встановлює матеріальну відповідальність роботодавця при порушенні ним встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпустки, розрахунку при звільненні та інших виплат, належних працівникові. 2. Про терміни виплати заробітної плати, оплати відпустки див. ст. 136 ТК, про розрахунки при звільненні - ст. 140 ТК. Для отримання грошової компенсації
 3. Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
  1. Останні роки в ряді підприємств та організацій спостерігалися випадки затримки, часто багатомісячної, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших встановлених законом сум. Іноді це пояснювалося відсутністю грошей на підприємстві у зв'язку з ненадходженням їх від покупців, з місцевого, регіонального або федерального бюджету. Проте зустрічаються випадки, коли гроші, призначені
 4. Стаття 142. Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові
  Коментар до статті 1. Стаття передбачає відповідальність за порушення прав працівника у сфері оплати праці. До таких порушень належать: порушення термінів виплати заробітної плати; оплата праці не в повному розмірі; оплата праці предметами, щодо яких встановлено заборони чи обмеження на їх вільний обіг; порушення порядку обчислення середньої заробітної плати; оплата
 5. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 6. Стаття 142. Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові
  1. Коментована стаття спрямована на захист конституційного права працівників на винагороду за працю (ч. 3 ст. 37 Конституції) і у відповідності з основним принципом трудового права про забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої заробітної плати (ст. 2 ТК) сприяє усуненню порушень строків виплати заробітної плати, які придбали
 7. Стаття 131. Форми оплати праці
  Виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародним договорам Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій
 8. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  1. Відшкодування шкоди, заподіяної винним працівником роботодавцю, проводиться добровільно, в іншому випадку за розпорядженням роботодавця або за рішенням суду. 2. Працівники, винні у заподіянні шкоди, після роз'яснення порядку його відшкодування можуть виявити бажання без будь-якого примусу відшкодувати зазначену шкоду повністю або частково в межах, встановлених законодавством.
 9. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 10. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Утримання із заробітної плати працівника можуть проводитися у випадках, встановлених законодавством, тобто незалежно від волевиявлення роботодавця, і за його рішенням. Коментована стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що
 11. Стаття 1183. Спадкування невиплачених сум, наданих громадянину в якості засобів до існування
  1. Право на отримання підлягали виплаті спадкодавцеві, але не отриманих ним за життя з якої-небудь причини сум заробітної плати і прирівняних до неї платежів, пенсій, стипендій, допомоги по соціальному страхуванню, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування, належить проживали разом з
 12. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
  1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт і перерахуванням утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції мають право залучати фінансові та податкові органи. 2. Утримання виробляються із заробітної плати за основним
 13. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  1. З урахуванням того що заробітна плата є основним джерелом засобів до існування більшості працівників та їх сімей, коментована стаття встановлює, що утримання із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, зазначених у цій статті. Інші випадки утримання із заробітної плати можуть бути визначені тільки іншими федеральними законами. До числа таких утримань відносяться:
 14. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює обов'язок роботодавця в письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини належної йому за певний період заробітної плати. Форма розрахункового листка затверджується роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів. 2. За загальним правилом
 15. Стаття 131. Форми оплати праці
  1. Стаття, що, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка
 16. Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
  При припиненні трудового договору виплата всіх сум, належних працівникові від роботодавця, провадиться в день звіль-нення працівника. Якщо працівник в день звільнення не працював, то відповідні суми повинні бути виплачені не пізніше наступ-ного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У разі спору про розміри сум, належних працівникові при звільненні,
 17. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство не містить будь-яких обмежень щодо обсягу задовольняються грошових вимог за минулий час, звернених до роботодавця. Пред'являються працівником вимоги про оплату виконаних робіт, про отримання доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, виплати межразрядной різниці
 18. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
  1. Коментована стаття встановлює, що підвищення рівня реального змісту заробітної плати включає індексацію заробітної плати у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари та послуги, оскільки їх зростання спричиняє підвищення вартості життя і, відповідно, частково знецінює заробітну плату, яку необхідно коригувати з урахуванням зростаючого прожиткового мінімуму . Індексація
 19. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  Коментар до статті 1. Положення статті сформульовані стосовно правилами, передбаченими Конвенцією МОП N 95 "Щодо захисту заробітної плати" (1949). 2. Кожному працівникові при нарахуванні та виплаті заробітної плати повинен видаватися розрахунковий листок, який містить відомості про розмір і складові частини заробітної плати, а також про проведені удержаниях. Перелік відомостей,
 20. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Дана стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати
© 2014-2022  yport.inf.ua