Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 141. Видача заробітної плати, не отримана-ної до дня смерті працівника

Заробітна плата, що не отримана до дня смерті працівника, видається членам його сім'ї або особі, яка перебувала на утриманні померлого на день його смерті. Видача заробітної плати проводиться не пізніше тижневого строку з дня подачі роботодавцю відповідних документів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 141. Видача заробітної плати, не отримана-ної до дня смерті працівника "
 1. Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника
  Заробітна плата, що не отримана до дня смерті працівника, виплачується на підставі заяви членів сім'ї (чоловіка, батьків, дітей, усиновителів, усиновлених) або утриманця, документів , що підтверджують спорідненість (свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження), та свідоцтва про смерть працівника. Зазначені особи мають право пред'явити зазначені вимоги роботодавцю протягом чотирьох місяців з дня
 2. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  У період освоєння нового виробництва або освоєння випуску нової продукції можливі зниження продуктивності праці, брак не з вини працівника. Ці обставини можуть привести до зниження заробітної плати працівника. Однак ТК не встановлює будь-які спеціальні гарантії для працівників в такій ситуації. Разом з тим коментована стаття передбачає можливість збереження колишньої
 3. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  У систему основних державних гарантій з оплати праці працівників включаються: величина мінімального розміру оплати праці в Російській Федерації; абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ; заходи, що забезпечують підвищення рівня реального змісту заробітної плати; обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати за розпорядженням роботодавця, а
 4. Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної пла-ти
  За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникові за його письмовою заявою може бути предос-ний відпустку без збереження заробітної плати, тривалість якого визначається за угодою між працівником і работо-дателем . Роботодавець зобов'язаний на підставі письмової заяви працівника надати відпустку без збереження заробітної плати: учасникам Великої
 5. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заро-бітної плати
  При виплаті заробітної плати роботодавець зобов'язаний сповіщати в письмовій формі кожного працівника: 1) про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, 2) про розміри інших сум, нарахованих працівнику, у тому числі грошової компенсації за порушення роботодавцем установленно-го терміну відповідно виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або)
 6. Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника
  Коментар до статті 1. Смерть працівника з неминучістю припиняє трудові правовідносини (п. 6 ст. 83 ТК), що спричиняє необхідність зробити остаточний розрахунок по заробітній платі. Очевидно, дана норма повинна застосовуватися і в разі оголошення працівника померлим. 2. Належні померлому працівнику виплати видаються членам сім'ї померлого працівника або особі, яка перебувала на його утриманні
 7. Стаття 131. Форми оплати праці
  Виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародним договорам Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій
 8. Стаття 315. Оплата праці
  1. Праця працівників в умовах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також у місцевостях з особливими кліматичними умовами оплачується у підвищеному розмірі. Для цих цілей застосовуються районні коефіцієнти і процентні надбавки до заробітної плати. 2. Районний коефіцієнт застосовується до місячної заробітної плати всіх працівників і є показником відносного збільшення
 9. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 10. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реально-го змісту заробітної плати
  Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати включає індексацію заробітної плати у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари та послуги. Організації, що фінансуються з відповідних бюджетів, виробляють індексацію заробітної плати в порядку, встановленому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми тру-дового права, інші
 11. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює обов'язок роботодавця в письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини належної йому за певний період заробітної плати. Форма розрахункового листка затверджується роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів. 2. За загальним правилом
 12. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Утримання із заробітної плати працівника провадяться тільки у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими Феде-ральних законами. Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися: для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого
 13. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Дана стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати
 14. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  Додаткова відпустка без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст . 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про
 15. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  1. У коментованій статті сформульовано перелік судових постанов, при винесенні яких суд зобов'язаний зазначити в резолютивній частині про їх негайне виконання (ст. 204 ЦПК). Окрім рішень це можуть бути судові накази, які по перерахованих у ст. 211 ЦПК категоріях справ видаються за вимогами про стягнення аліментів та про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати
 16. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  1. Розглянутої нормою встановлено новий вид матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення строків виплати заробітної плати, а також оплати відпусток може мати місце, якщо роботодавець не дотримується правил, встановлених у ст. 136 ТК. Строки розрахунку при звільненні встановлені в ст. 140 ТК. Представляється, що будь-яка несвоєчасна виплата сум, належних працівникові,
 17. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  Працівнику, який має двох або більше дітей віком до чотирнадцяти років, працівникові, має дитину-інваліда віком до вісімнадцяти років, одинокій матері, яка виховує дитину віком до чотирнадцяти років, батьку, який виховує дитину віком до чотирнадцяти років без матері, колективним договором можуть встановлюватися щорічні додаткові відпустки без збереження заробітної плати в
 18. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
  Для всіх випадків визначення розміру середньої заробітної плати (середнього заробітку), передбачених цим Кодексом, ус-новлюють єдиний порядок її обчислення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Для розрахунку середньої заробітної плати враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у со-відповідності роботодавця незалежно від джерел цих
© 2014-2022  yport.inf.ua