Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави
ЗМІСТ:
3. Г. Крилова. Основи права, 2000
У підручнику висвітлюються основи російського права, що регулює широке коло правових відносин громадян і організацій в період переходу до ринкової економіки, розвитку підприємництва. Враховуючи призначення підручника, автори виділили в самостійний розділ підприємницьке право, податкове, патентне та авторське право. Детально викладено цивільне і трудове право, приділено увагу і іншим галузям права.
Для студентів технічних вузів та університетів, а також для широкого кола читачів.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
1.1. Поняття держави і права
1.2. Функції Російської держави
1.3. Сутність і роль права в суспільстві
1.4. Джерела права. Його система
1.5. Дія законів
1.6. Правові відносини, правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність
Контрольні запитання до розділу 1
ГЛАВА 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
2.1. Загальні положення
2.2. Права і свободи людини і громадянина
2.3. Федеративний устрій
2.4. Органи держави
Контрольні запитання до розділу 2
ГЛАВА 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
3.1. Загальні положення
3.2. Суб'єкти адміністративного права
3.3. Державна служба
3.4. Адміністративна відповідальність
Контрольні питання до розділу
ГЛАВА 4 ПОДАТКОВЕ ПРАВО
4.1. Загальні положення
4.2. Правове регулювання оподаткування юридичних осіб Законодавство і його види, що забезпечують оподаткування юридичних осіб
4.3. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб
Контрольні запитання до розділу 4
ГЛАВА 5 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
5.1. Загальні положення
Контрольні питання до § 5.1
5.2. Суб'єкти цивільного права
Контрольні питання до § 5.2
5.3. Об'єкти цивільного права
Контрольні питання до § 5.3
5.4. Цивільно-правові угоди
Контрольні питання до § 5.4
5.5. Представництво. Довіреність
Контрольні питання до § 5.5
5.6. Позовна давність
Контрольні питання до § 5.6
5.7. Право власності та інші речові права
Контрольні питання до § 5.7
5.8. Загальні положення про зобов'язання і договори
Контрольні питання до § 5.8
5.9. Договір купівлі-продажу
Контрольні питання до § 5.9
5.10. Договір поставки
Контрольні питання до § 5.10
5.11. Договір оренди (майнового найму, прокату)
Контрольні питання до § 5.11
5.12. Договір підряду
Контрольні питання до § 5.12
5.13. Договір перевезення вантажів
Контрольні питання до § 5.13
5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
Контрольні питання до § 5.14
5.15. Договір комісії
Контрольні питання до § 5.15
5.16. Договір доручення. Агентський договір
Контрольні питання до § 5.16
5.17. Договір зберігання
Контрольні питання до § 5.17
5.18. Страхування
Контрольні питання до § 5.18
5.19. Авторське право
Контрольні питання до § 5.19
5.20. Патентне право
Контрольні питання до § 5.20
5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
Контрольні питання до § 5.21
ГЛАВА 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Предмет і структура підприємницького права
6.2. Підприємницька діяльність
6.3. Суб'єкти підприємницької діяльності
6.4. Реєстрація підприємців без утворення юридичної особи
6.5. Реєстрація юридичної особи
6.6. Правовий режим майна у підприємницькій діяльності
6.7. Неспроможність (банкрутство) при здійсненні підприємницької діяльності
Контрольні запитання до розділу 6
ГЛАВА 7 ТРУДОВЕ ПРАВО
7.1. Загальні положення
Контрольні питання до § 7.1
7.2. Колективний договір
Контрольні питання до § 7.2
7.3. Трудовий договір (контракт)
Контрольні питання до § 7.3
7.4. Робочий час і час відпочинку
Контрольні питання до § 7.4
7.5. Заробітна плата. Гарантійні та компенсаційні виплати
Контрольні питання до § 7.5
7.6. Трудова дисципліна
Контрольні питання до § 7.6
7.7. Охорона праці
Контрольні питання до § 7.7
7.8. Матеріальна відповідальність працівників
Контрольні питання до § 7.8
7.9. Трудові спори
Контрольні питання до § 7.9
ГЛАВА 8 Цивільно-процесуального права
8.1. Загальні положення
8.2. Підвідомчість і підсудність
8.3. Судові витрати
8.4. Виробництво в суді першої інстанції
8.5. Виробництво у касаційній інстанції судів загальної юрисдикції
Контрольні запитання до розділу 8
ГЛАВА 9 арбітражного процесуального права
9.1. Загальні положення
9.2. Підвідомчість і підсудність арбітражного суду
9.3. Порядок розгляду справ та вирішення спорів в арбітражному суді
9.4. Виробництво з перегляду рішень
9.5. Виконання рішень арбітражного суду
9.6. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
Контрольні питання до розділу 9
ГЛАВА 10 ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА
10.1. Загальні положення
10.2. Умови та порядок укладення шлюбу
10.3. Особисті та майнові правовідносини подружжя
10.4. Припинення шлюбу. Недійсність шлюбу
10.5. Особисті та майнові відносини між батьками і дітьми
10.6. Особисті та майнові відносини між іншими членами сім'ї. Усиновлення. Опіка та піклування
Контрольні питання до розділу 10
ГЛАВА 11 ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
11.1. Загальні положення
11.2. Екологічні вимоги при здійсненні окремих видів діяльності
Контрольні питання до розділу 11
ГЛАВА 12 ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
12.1. Загальні положення
12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
Контрольні питання до розділу 12
Теорія права і держави:
 1. Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права - 2011 рік
 2. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії - 2010 рік
 3. С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі» - 2010 рік
 4. В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс - 2009 рік
 5. А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства - 2009 рік
 6. Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства - 2009 рік
 7. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права - 2009 рік
 8. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник - 2004
 9. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник - 2004
 10. А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник - 2003
 11. В.В. Лазарєв. Основи права - 2001 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua